ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:หนังสือที่บันทึก/doc

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบนี้ใช้วางไว้บนสุดของหนังสือที่บันทึกโดยอัตโนมัติ และจัดหมวดหมู่หนังสือเข้าสู่ หมวดหมู่:หนังสือวิกิพีเดีย (หนังสือส่วนรวม), หมวดหมู่:หนังสือวิกิพีเดีย (หนังสือผู้ใช้), และ หมวดหมู่:หนังสือวิกิพีเดีย (จัดหมวดหมู่ผิด) โดยอัตโนมัติเช่นกัน (แล้วแต่กรณี)

พารามิเตอร์ทางเลือก[แก้]

พารามิเตอร์ ผลที่เกิด
|cover-image= ชื่อไฟล์ภาพสำหรับหน้าปกหนังสือ ใส่เพียงแค่ชื่อไฟล์
|cover-color= รหัสสีหรือชื่อสีของพื้นหลังของหน้าปกหนังสือ
|text-color= รหัสสีหรือชื่อสีของข้อความบนหน้าปกหนังสือ
|title= หัวเรื่องของหนังสือ (ใช้กับการแสดงตัวอย่างหน้าปกเท่านั้น หัวเรื่องจริงอยู่เหนือรายชื่อบทความ)
|subtitle= หัวเรื่องรองของหนังสือ (ใช้กับการแสดงตัวอย่างหน้าปกเท่านั้น หัวเรื่องรองจริงอยู่เหนือรายชื่อบทความ)
|description= คำอธิบายขอบเขตของหนังสือ
|sort_as= กุญแจเรียงลำดับ (sort key) สำหรับหนังสือ
|editor= สำหรับหนังสือผู้ใช้เท่านั้น ระบุชื่อผู้แก้ไขหนังสือ ค่าปริยายคือชื่อล็อกอิน
|wildbot= ไม่มีการใช้งานในวิกิพีเดียภาษาไทย
|bug= ถ้าหนังสือเรนเดอร์ไม่สมบูรณ์ อธิบายปัญหาเกี่ยวกับหนังสือตรงนี้