แม่แบบ:หนังสือที่บันทึก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หัวเรื่อง
กรุณาเลือกภาพหน้าปกที่เหมาะสมสำหรับหนังสือนี้ ดูคำแนะนำเพิ่มที่ "แม่แบบ:Saved book"
หนังสือวิกิพีเดียนี้ เป็นการรวบรวมบทความวิกิพีเดีย ซึ่งสามารถบันทึกได้ง่าย สามารถเรนเดอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือตีพิมพ์ สำหรับข้อมูลและความช่วยเหลือทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือวิกิพีเดีย ดูเพิ่มที่ วิธีใช้:หนังสือ (คำแนะนำทั่วไป) และ โครงการหนังสือวิกิพีเดีย (คำถามและคำอธิบาย)

[ ดาวน์โหลด PDF ] [ เปิดในตัวสร้างหนังสือ ] [ สั่งซื้อหนังสือตีพิมพ์ ]


[ ปรับปรุงล่าสุด ]
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้วางไว้บนสุดของหนังสือที่บันทึกโดยอัตโนมัติ และจัดหมวดหมู่หนังสือเข้าสู่ หมวดหมู่:หนังสือวิกิพีเดีย (หนังสือส่วนรวม), หมวดหมู่:หนังสือวิกิพีเดีย (หนังสือผู้ใช้), และ หมวดหมู่:หนังสือวิกิพีเดีย (จัดหมวดหมู่ผิด) โดยอัตโนมัติเช่นกัน (แล้วแต่กรณี)

พารามิเตอร์ทางเลือก[แก้]

พารามิเตอร์ ผลที่เกิด
|cover-image= ชื่อไฟล์ภาพสำหรับหน้าปกหนังสือ ใส่เพียงแค่ชื่อไฟล์
|cover-color= รหัสสีหรือชื่อสีของพื้นหลังของหน้าปกหนังสือ
|text-color= รหัสสีหรือชื่อสีของข้อความบนหน้าปกหนังสือ
|title= หัวเรื่องของหนังสือ (ใช้กับการแสดงตัวอย่างหน้าปกเท่านั้น หัวเรื่องจริงอยู่เหนือรายชื่อบทความ)
|subtitle= หัวเรื่องรองของหนังสือ (ใช้กับการแสดงตัวอย่างหน้าปกเท่านั้น หัวเรื่องรองจริงอยู่เหนือรายชื่อบทความ)
|description= คำอธิบายขอบเขตของหนังสือ
|sort_as= กุญแจเรียงลำดับ (sort key) สำหรับหนังสือ
|editor= สำหรับหนังสือผู้ใช้เท่านั้น ระบุชื่อผู้แก้ไขหนังสือ ค่าปริยายคือชื่อล็อกอิน
|wildbot= ไม่มีการใช้งานในวิกิพีเดียภาษาไทย
|bug= ถ้าหนังสือเรนเดอร์ไม่สมบูรณ์ อธิบายปัญหาเกี่ยวกับหนังสือตรงนี้