ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:สื่อจากแหล่งข้อมูลภายนอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ใช้งานเมื่อใด[แก้]

ถ้าภาพ โมเดลสามมิติ เสียง หรือคลิปวิดีโอนั้น:

 1. ปัจจุบันมีในสื่อออนไลน์
 2. ไม่สามารถอัปโหลดในวิกิพีเดีย แม้แต่ในกฎเงื่อนไขสำหรับเนื้อหาไม่เสรี และ
 3. ผู้อ่านคาดหวังถึงสื่อประเภทนั้นในบทความ

จึงเป็นเรื่อเหมาะสมในการใช้ {{external media}} เพื่อระบุลิงกฺโดยตรงไปยังไฟล์สื่อพร้อมรายละเอียดสื่อ

ถ้ามีสื่อทดแทนที่มีคุณภาพและความแม่นยำเพียงพอใน WP:COMMONS ควรนำแม่แบบ {{external media}} ออกทันที At that time, the link included in this template may be considered for inclusion as a regular WP:External link in the ==External links== section.

ลิขสิทธิ์[แก้]

According to WP:ELNEVER and WP:COPYLINK, editors must never link to content that violates copyright or is otherwise illegal. If you are uncertain of the copyright status (for example, with links to YouTube), ask for help at Wikipedia:Media copyright questions. If you're certain that the copyright status is acceptable, but others might wonder later, make it clear in the template or in the reference that you link to material from a rightful distributor (examples can be found at grindcore).

Where to use[แก้]

This template is normally placed in the main body of the article, in the same place that you would normally have placed the image, 3D model, audio, or video clip if it had been available on Wikimedia Commons.

When placing links in the ==External links== section, please use the normal formatting for external links, as explained at WP:External links#Rich media and WP:External links#How to link, rather than this template.

การใช้งาน[แก้]

แปะสิ่งนี้ลงในบทความ โดยลบพารามิเตอร์ที่ว่างไว้:

{{external media
| float =
| width =
| topic = <!--centered italic text--->
| caption = <!-- text placed left or right of headerimage --->
| headerimage= <!--search commons please include "|alt= text" and x-height in px "|x20px" example [[File:YouTube Logo 2017.svg|alt=YouTube logo|x20px|left]] or ...|right]] --->
| title = 
| image1 =
| image2 =
| image3 =
| audio1 =
| audio2 =
| audio3 =
| video1 =
| video2 =
| video3 =
| model1 =
| model2 =
| model3 =
}}

แม่แบบ {{external media}} สามารถใช้งานในบทความได้หลายครั้ง และสามารถใช้ลิงก์ได้มากกว่าหนึ่งไฟล์

Parameters[แก้]

float
Valid options are "left" or "right". The template defaults to displaying on the right-hand-side. (Note: This template's documentation previously, and erroneously, listed |align= as a valid parameter, but it was not valid. Instances of |align=, if found, should usually be replaced with |float=.)
width
This should be a complete width measurement including units. Examples: 300px, 22em, 30%. The template defaults to 258px wide.
topic
Optional text field that will appear above the media links.
title
Optional text to replace the automatically calculated title.
headerimage
Optional image to display at the top of the template. Use full image syntax, for example [[File:example.png|200px]].
caption
Optional caption text to put underneath the header image.
media links
Each file to be linked should specify its type and have a different number, starting from 1. For example, a template containing four images and one video would label them as image1, image2, image3, image4 and video1. The attribute has a free format, so any amount of detail may be added. The first part of the entry should be formatted as a normal external link, i.e. [http://example.com/image.jpg Image description] for Image description. After that, any additional detail can be given on the same line. See the examples for details.
Note: when adding a link to an external media source like this, it is essential that the source page be linked too with the date of retrieval, both to satisfy Wikipedia's sourcing criteria for the statement about the presented media and to ensure that the link can quickly be corrected should the source URL be changed. Reference tags can be used for this purpose.
TemplateData

Provides a box with a direct link to media hosted off of Wikipedia

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
titletitle

Optional text to replace the automatically calculated title

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
topictopic

Optional text field that will appear above the media links

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
captioncaption

Optional caption text to put underneath the header image

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image1image1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio1audio1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video1video1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model1model1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
widthwidth

Width of the box

ค่าปริยาย
258px
ตัวอย่าง
300px, 22em, 30%
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
floatfloat

Alignment of the box on the page

ค่าที่แนะนำ
left right
ค่าปริยาย
right
สตริงแนะนำ
headerimageheaderimage

Optional image to display at the top of the template. Use full image syntax, for example [[File:example.png|200px]].

ข้อความวิกิที่ไม่สมดุลเลือกได้
image2image2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model2model2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image3image3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image4image4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image5image5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image6image6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image7image7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image8image8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image9image9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image10image10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image11image11

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image12image12

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image13image13

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image14image14

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image15image15

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image16image16

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image17image17

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image18image18

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image19image19

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image20image20

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio2audio2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio3audio3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio4audio4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio5audio5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio6audio6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio7audio7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio8audio8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio9audio9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio10audio10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio11audio11

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio12audio12

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio13audio13

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio14audio14

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio15audio15

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio16audio16

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio17audio17

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio18audio18

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio19audio19

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
audio20audio20

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video2video2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video3video3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video4video4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video5video5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video6video6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video7video7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video8video8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video9video9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video10video10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video11video11

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video12video12

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video13video13

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video14video14

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video15video15

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video16video16

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video17video17

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video18video18

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video19video19

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
video20video20

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model3model3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model4model4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model5model5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model6model6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model7model7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model8model8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model9model9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model10model10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model11model11

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model12model12

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model13model13

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model14model14

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model15model15

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model16model16

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model17model17

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model18model18

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model19model19

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
model20model20

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้

ตัวอย่าง[แก้]

ภาพอย่างเดียว[แก้]

Image taken from the War against Nabis Featured Article. This example gives full contextual information along with references.

ภาพจากแหล่งข้อมูลภายนอก
image icon Fighting style of Greek phalangites with long lances during the Roman-Spartan War (Note the late Greek hoplite helmets with open visors made of several parts and not from one like in earlier times. The leg protection was often leather to allow for faster movement. This fighting style was not in use during the Battle of Marathon; at that time the lances were shorter and held with one hand. Longer lances, held with both hands, were adopted with the introduction of lighter hoplites and later phalangites. As a result of their long and heavy lance which was handled with both arms they needed a lighter shield than the old hoplites.[1][2])
{{external media
| float = right
| width = 258px
| image1 = [https://web.archive.org/web/20120211124946id_/http://www.ancientmesopotamia.net/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/macedonianphalanx.jpg Fighting style of Greek phalangites with long lances during the Roman-Spartan War] (Note the late Greek hoplite helmets with open visors made of several parts and not from one like in earlier times. The leg protection was often leather to allow for faster movement. This fighting style was not in use during the [[Battle of Marathon]]; at that time the lances were shorter and held with one hand. Longer lances, held with both hands, were adopted with the introduction of lighter hoplites and later [[phalangite]]s. As a result of their long and heavy lance which was handled with both arms they needed a lighter shield than the old hoplites.<ref>''Warfare in the Classical World'',p. 34f (Greek Hoplite (c.480BC)) p. 67 (Iphicrates reforms)</ref><ref>{{cite web |url=http://www.ancientmesopotamia.net/id27.html |title=Battle of Marathon |accessdate=2006-12-26 |work=Ancient Mesopotamia|archiveurl = https://web.archive.org/web/20060224052909/http://www.ancientmesopotamia.net/id27.html |archivedate = February 24, 2006|url-status=dead}}</ref>)
}}

Image, using descriptive text with accompanying reference:[แก้]

ภาพจากแหล่งข้อมูลภายนอก
image icon Metal vambrace with integrated elbow and upper arm protection (reenactment)[3]
{{external media
| float = right
| width = 300px
| image1 = [http://fcit.usf.edu/florida/photos/historic/dsmem/dsarmor/dsarmo2/photos/dsarmo232.jpg Metal vambrace with integrated elbow and upper arm protection] (reenactment)<ref>http://fcit.usf.edu/florida/photos/historic/dsmem/dsarmor/dsarmo2/dsarmo232.htm</ref>
}}

Two images with rich accompanying text, floated left:[แก้]

ภาพหลายรูปจากแหล่งข้อมูลภายนอก
The Siege of Leningrad
image icon Russian map of the operations around Leningrad in 1943. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.[4]
image icon map of the advance on Leningrad and relief. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.[5]
{{external media
| float = left
| headerimage= [[File:Internet Archive logo and wordmark.svg|85px|right]]
| caption = via [https://archive.org The Internet Archive]
| topic = The Siege of Leningrad
| image1 = [https://web.archive.org/web/20090226113208/http://www.ido.edu.ru/ffec/hist/images/H_4.jpg Russian map of the operations around Leningrad in 1943]. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.<ref>{{cite web|url=http://www.ido.edu.ru/ffec/hist/h8.html |title=ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. Тема 8 |publisher=Ido.edu.ru |date= |accessdate=2008-10-26 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20041223033320/http://ido.edu.ru/ffec/hist/h8.html |archivedate=December 23, 2004}}</ref>
| image2 = [https://web.archive.org/web/20090226113208/http://victory.tass-online.ru/data/Photos/Photo/175.JPEG map of the advance on Leningrad and relief]. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.<ref>{{cite web|url=http://victory.tass-online.ru/?page=gallery&gcid=9 |script-title=ru:ИТАР-ТАСС :: 60 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ :: |publisher=Victory.tass-online.ru |date= |accessdate=2008-10-26|language=ru}} {{dead link}}</ref>
}}

Audio with topic text and accompanying link to the home page:[แก้]

เสียงจากแหล่งข้อมูลภายนอก
Dog Bark
audio icon the sound of a dog barking, from Wav-Sounds.com, retrieved 13.09.2009
{{external media
| topic = Dog Bark
| audio1 = [https://web.archive.org/web/20101130033309/http://www.wav-sounds.com/various/bark.wav the sound of a dog barking], from [https://web.archive.org/web/20100723141525/http://www.wav-sounds.com/various_wav_sounds.htm Wav-Sounds.com], ''retrieved 13.09.2009''
}}

Single video, floated left:[แก้]

วิดีโอหลายคลิปจากแหล่งข้อมูลภายนอก
video icon Movie clip of siphon feeding, QuickTime format[6]
{{external media
| width = 210px
| float = left
| video1 = [http://www.arkive.org/scripts/php/force-download.php?file=BEE7098E-088F-4BB4-B6F0-D2E190E5623C/Presentation.Streams/Presentation_QT_DOWNLOAD.mov&saveas=/data/root/Live/www.arkive.org/htdocs/species/peppery-furrow-shell/scrobicularia-plana/video-00.xml&type=mov Movie clip of siphon feeding], QuickTime format<ref>[http://www.arkive.org/species/ARK/invertebrates_marine/Scrobicularia_plana/Scrobicularia_plana_00.html?movietype=qtSmall Peppery furrow shell]</ref>
}}

Two CNN videos from YouTube, floated right:[แก้]

วิดีโอหลายคลิปจากแหล่งข้อมูลภายนอก
YouTube logo
Two YouTube videos
video icon CNN's exclusive Obama interview
video icon Pres. Obama makes first visit to Kenya as president
{{external media
| float = right
| caption = Two YouTube videos <!-- text placed left or right of headerimage --->
| headerimage= [[File:YouTube Logo 2017.svg|alt=YouTube logo|x20px|left]]
| video1 = [https://www.youtube.com/watch?v=WBgwuFM92i4 CNN's exclusive Obama interview]
| video2 = [https://www.youtube.com/watch?v=-EGLzcQj9RY Pres. Obama makes first visit to Kenya as president]
}}

Mixed content:[แก้]

สื่อจากแหล่งข้อมูลภายนอก
ภาพ
image icon Russian map of the operations around Leningrad in 1943. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.[7]
เสียง
audio icon the sound of a dog barking, from Wav-Sounds.com, retrieved 13.09.2009
วิดีโอ
video icon Movie clip of siphon feeding, QuickTime format.[8]
โมเดลสามมิติ
3D model icon 3D model of Hoa Hakananai'a moai statue, linked from Sketchfab.[9]
{{external media
| float = right
| width = 300px
| image1 = [http://www.ido.edu.ru/ffec/hist/images/H_4.jpg Russian map of the operations around Leningrad in 1943]. Blue are the German and allied Finnish troops. The Soviets are red.<ref>{{cite web|url=http://www.ido.edu.ru/ffec/hist/h8.html |title=ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. Тема 8 |publisher=Ido.edu.ru |date= |accessdate=2008-10-26}}</ref>
| audio1 = [http://www.wav-sounds.com/various/bark.wav the sound of a dog barking], from [http://www.wav-sounds.com/various_wav_sounds.htm here], ''retrieved 13.09.2009''
| video1 = [http://www.arkive.org/scripts/php/force-download.php?file=BEE7098E-088F-4BB4-B6F0-D2E190E5623C/Presentation.Streams/Presentation_QT_DOWNLOAD.mov&saveas=/data/root/Live/www.arkive.org/htdocs/species/peppery-furrow-shell/scrobicularia-plana/video-00.xml&type=mov Movie clip of siphon feeding], QuickTime format.<ref>[http://www.arkive.org/species/ARK/invertebrates_marine/Scrobicularia_plana/Scrobicularia_plana_00.html?movietype=qtSmall Peppery furrow shell]</ref>
| model1 = [https://sketchfab.com/models/bb0b6ee82c7b477db4b01a14bd793409 3D model of Hoa Hakananai'a moai statue], linked from Sketchfab.<ref>https://sketchfab.com/models/bb0b6ee82c7b477db4b01a14bd793409</ref>
}}
 1. Warfare in the Classical World,p. 34f (Greek Hoplite (c.480BC)) p. 67 (Iphicrates reforms)
 2. "Battle of Marathon". Ancient Mesopotamia. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ February 24, 2006. สืบค้นเมื่อ 2006-12-26.
 3. http://fcit.usf.edu/florida/photos/historic/dsmem/dsarmor/dsarmo2/dsarmo232.htm
 4. "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. Тема 8". Ido.edu.ru. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ December 23, 2004. สืบค้นเมื่อ 2008-10-26.
 5. ИТАР-ТАСС :: 60 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ :: (ภาษารัสเซีย). Victory.tass-online.ru. สืบค้นเมื่อ 2008-10-26. [ลิงก์เสีย]
 6. Peppery furrow shell
 7. "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. Тема 8". Ido.edu.ru. สืบค้นเมื่อ 2008-10-26.
 8. Peppery furrow shell
 9. https://sketchfab.com/models/bb0b6ee82c7b477db4b01a14bd793409

Tracking categories[แก้]