ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:ตารางอากาศ/วิธีอ่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สำหรับแผนภูมิแสดงสถิติจากการสังเกตภูมิอากาศ ณ สถานที่หนึ่ง ๆ นั้น มีแถบสีแดงสำหรับแสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละเดือน แถบสีฟ้าแสดงปริมาณน้ำฝนและหยาดน้ำฟ้า (น้ำฝนรวมถึงหิมะและลูกเห็บ)โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน เส้นจาง ๆ สีเทา เป็นเส้นสำหรับอ้างอิงที่จุดเยือกแข็งของน้ำ ( 0 องศาเซลเซียสหรือ 32 องศาฟาเรนไฮต์)

แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
โตเกียว (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
500
 
8
-2
 
 
74
 
9
-1
 
 
107
 
12
2
 
 
135
 
17
8
 
 
147
 
22
12
 
 
165
 
24
17
 
 
142
 
28
21
 
 
152
 
30
22
 
 
234
 
26
19
 
 
208
 
21
13
 
 
97
 
16
6
 
 
56
 
11
1
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นมิลลิเมตร


แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
ลาบวน (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
112
 
30
24
 
 
117
 
30
24
 
 
150
 
31
24
 
 
297
 
32
24
 
 
345
 
32
24
 
 
351
 
31
24
 
 
318
 
31
25
 
 
297
 
31
24
 
 
417
 
31
24
 
 
465
 
31
24
 
 
419
 
31
24
 
 
285
 
30
24
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นมิลลิเมตร


แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
กุสโก (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
163
 
20
7
 
 
150
 
21
7
 
 
109
 
21
7
 
 
51
 
22
4
 
 
15
 
21
2
 
 
5
 
21
1
 
 
5
 
21
-1
 
 
10
 
21
1
 
 
25
 
22
4
 
 
66
 
22
6
 
 
76
 
23
6
 
 
137
 
22
7
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นมิลลิเมตร


จากตารางเราจะเห็นได้ว่า เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างอบอุ่น ช่วงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งซีกโลกเหนือหันเอนเข้าหาดวงอาทิตย์ ในเมืองลาบวน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร อุณหภูมิแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย มีฤดูแล้งสั้น ๆ ช่วงต้นปี ตามด้วยฤดูฝนที่มีฝนมาก ส่วนในเมืองกุสโก ประเทศเปรู ซึ่งอยู่ในเขตศูนย์สูตรแต่เป็นที่สูง สภาพอากาศก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ปริมาณฝนยังนับว่าน้อยกว่าเมืองลาบวน