แม่แบบ:ตารางอากาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบ {{ตารางอากาศ}} นี้ ใช้สำหรับแสดงข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ณ ตำแหน่งใด ๆ ที่ตรวจวัดมาแล้วในรอบปี ซึ่งจะแสดงอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด และปริมาณน้ำฝน/หยาดน้ำฟ้า ในแต่ละเดือนในรอบปี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านและการแปลผล โปรดดูที่นี่

ในเอกสารฉบับนี้ จะกล่าวถึงวิธีการใส่แม่แบบนี้ลงในหน้าบทความ หน้าผู้ใช้ และหน้าอื่น ๆ ที่ต้องการในวิกิพีเดีย

วิธีการใส่ตารางแสดงสภาพภูมิอากาศ[แก้]

ให้ใส่โค้ดตามรูปแบบต่อไปนี้ แล้วกรอกข้อมูลให้ครบ ในส่วนของตำแหน่ง ถ้าไม่ระบุ (หรือระบุว่าไม่กำหนด) ตารางก็จะฝังตัวลงในหน้าที่ท่านใส่ โดยไม่มีการตัดคำเลี่ยงอ้อมตาราง (ดูตัวอย่างด้านล่าง) ส่วนหน่วยวัด หากท่านไม่ระบุ ก็จะถือว่าท่านได้เลือกหน่วยในมาตราเมตริก (องศาเซลเซียสและมิลลิเมตร) ดังนั้นกรณีที่ท่านใช้ข้อมูลในระบบอังกฤษ (องศาฟาเรนไฮต์และนิ้ว) ต้องระบุส่วนนี้ด้วยทุกครั้ง ส่วนแหล่งข้อมูล ให้ระบุแหล่งข้อมูลที่ท่านได้ข้อมูลมา

เมื่อบันทึกหรือดูตัวอย่าง อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนทั้งในหน่วยเมตริกและอังกฤษจะปรากฏขึ้น ข้อควรระวังก็คือ ในส่วนของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนต้องเติมเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

{{ตารางอากาศ
|ชื่อสถานที่หรือเมือง
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนมกราคม|อุณหภูมิสูงสุดเดือนมกราคม|ปริมาณน้ำฝนเดือนมกราคม
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนกุมภาพันธ์|อุณหภูมิสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์|ปริมาณน้ำฝนเดือนกุมภาพันธ์
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนมีนาคม|อุณหภูมิสูงสุดเดือนมีนาคม|ปริมาณน้ำฝนเดือนมีนาคม
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนเมษายน|อุณหภูมิสูงสุดเดือนเมษายน|ปริมาณน้ำฝนเดือนเมษายน
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนพฤษภาคม|อุณหภูมิสูงสุดเดือนพฤษภาคม|ปริมาณน้ำฝนเดือนพฤษภาคม
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนมิถุนายน|อุณหภูมิสูงสุดเดือนมิถุนายน|ปริมาณน้ำฝนเดือนมิถุนายน
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนกรกฎาคม|อุณหภูมิสูงสุดเดือนกรกฎาคม|ปริมาณน้ำฝนเดือนกรกฎาคม
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนสิงหาคม|อุณหภูมิสูงสุดเดือนสิงหาคม|ปริมาณน้ำฝนเดือนสิงหาคม
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนกันยายน|อุณหภูมิสูงสุดเดือนกันยายน|ปริมาณน้ำฝนเดือนกันยายน
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนตุลาคม|อุณหภูมิสูงสุดเดือนตุลาคม|ปริมาณน้ำฝนเดือนตุลาคม
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนพฤศจิกายน|อุณหภูมิสูงสุดเดือนพฤศจิกายน|ปริมาณน้ำฝนเดือนพฤศจิกายน
|อุณหภูมิต่ำสุดเดือนธันวาคม|อุณหภูมิสูงสุดเดือนธันวาคม|ปริมาณน้ำฝนเดือนธันวาคม
|ตำแหน่ง=[ซ้าย,ขวา,ไม่กำหนด]       <!--ถ้าไม่เติมหรือเติมผิด จะถือเป็น ไม่กำหนด-->
|หน่วยวัด=[อังกฤษ]               <!--ถ้าไม่เติมหรือเติมผิด จะถือเป็นมาตราเมตริก-->
|แหล่งข้อมูล=(ไม่เติมก็ได้ แต่จะทำให้ข้อมูลดูไม่น่าเชื่อถือ)
}}

สำหรับชื่อสถานที่หรือเมือง หากมีคำขยายแสดงเขตปกครอง เช่น จังหวัด รัฐ มณฑล ฯลฯ ให้เติมในส่วนของชื่อสถานที่หรือเมือง ซึ่งหากท่านต้องการทำลิงก์เชื่อมโยง ท่านต้องใส่โค้ดสำหรับลิงก์ลงในชื่อสถานที่เอง

ตัวอย่าง[แก้]

ถ้าใส่ตำแหน่งเป็น "ซ้าย"[แก้]

แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
เมืองอัมสเตอร์ดัม (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
62
 
5
1
 
 
43
 
6
0
 
 
59
 
9
2
 
 
41
 
12
4
 
 
48
 
17
8
 
 
68
 
20
10
 
 
66
 
21
13
 
 
61
 
22
12
 
 
82
 
18
10
 
 
85
 
14
7
 
 
89
 
9
4
 
 
75
 
7
2
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นมิลลิเมตร
{{ตารางอากาศ|[[อัมสเตอร์ดัม|เมืองอัมสเตอร์ดัม]]
|1|5|62
|0|6|43
|2|9|59
|4|12|41
|8|17|48
|10|20|68
|13|21|66
|12|22|61
|10|18|82
|7|14|85
|4|9|89
|2|7|75
|ตำแหน่ง=ซ้าย
}}

ถ้าใส่ตำแหน่งเป็น "ขวา"[แก้]

แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
เมืองอัมสเตอร์ดัม (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
62
 
5
1
 
 
43
 
6
0
 
 
59
 
9
2
 
 
41
 
12
4
 
 
48
 
17
8
 
 
68
 
20
10
 
 
66
 
21
13
 
 
61
 
22
12
 
 
82
 
18
10
 
 
85
 
14
7
 
 
89
 
9
4
 
 
75
 
7
2
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นมิลลิเมตร
{{ตารางอากาศ|[[อัมสเตอร์ดัม|เมืองอัมสเตอร์ดัม]]
|1|5|62
|0|6|43
|2|9|59
|4|12|41
|8|17|48
|10|20|68
|13|21|66
|12|22|61
|10|18|82
|7|14|85
|4|9|89
|2|7|75
|ตำแหน่ง=ขวา
}}

ถ้าใส่ตำแหน่งเป็น "ไม่กำหนด"[แก้]

แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
เมืองอัมสเตอร์ดัม (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
62
 
5
1
 
 
43
 
6
0
 
 
59
 
9
2
 
 
41
 
12
4
 
 
48
 
17
8
 
 
68
 
20
10
 
 
66
 
21
13
 
 
61
 
22
12
 
 
82
 
18
10
 
 
85
 
14
7
 
 
89
 
9
4
 
 
75
 
7
2
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นมิลลิเมตร
{{ตารางอากาศ|[[อัมสเตอร์ดัม|เมืองอัมสเตอร์ดัม]]
|1|5|62
|0|6|43
|2|9|59
|4|12|41
|8|17|48
|10|20|68
|13|21|66
|12|22|61
|10|18|82
|7|14|85
|4|9|89
|2|7|75
|ตำแหน่ง=ไม่กำหนด
}}

ถ้าใช้มาตราอังกฤษ[แก้]

แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
เมืองแองเคอเรจ (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
0.7
 
22
9
 
 
0.7
 
26
12
 
 
0.7
 
34
18
 
 
0.5
 
44
29
 
 
0.7
 
55
39
 
 
1.1
 
62
47
 
 
1.7
 
65
52
 
 
2.9
 
63
49
 
 
2.9
 
55
41
 
 
2.1
 
40
28
 
 
1.1
 
28
16
 
 
1.1
 
24
11
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาฟาเรนไฮต์
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นนิ้ว
{{ตารางอากาศ|[[แองเคอเรจ|เมืองแองเคอเรจ]]
|9|22|.68
|12|26|.74
|18|34|.65
|29|44|.52
|39|55|.7
|47|62|1.06
|52|65|1.7
|49|63|2.93
|41|55|2.87
|28|40|2.09
|16|28|1.09
|11|24|1.05
|ตำแหน่ง=ขวา
|หน่วยวัด=อังกฤษ
}}