แม่แบบ:ตารางจำแนกพันธุ์/ผังสี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Animalia rgb(211,211,164)
Archaeplastida rgb(144,238,144) (palegreen2)
Fungi rgb(173,216,230) (lightblue)
Chromalveolata rgb(173,238,63)
Rhizaria rgb(225,204,252)
Excavata rgb(240,230,140) (khaki)
Amoebozoa rgb(255,200,160)
Bacteria rgb(211,211,211) (lightgray)
Archaea rgb(236,210,210)
Viruses rgb(238,130,238) (violet)
incertae sedis rgb(250,240,230) (linen)
Colours not produced by this template:
Ichnotaxa rgb(221, 165, 127)
Ootaxa rgb(255,192,203) (pink)