แม่แบบ:ตารางจำแนกพันธุ์/ผังสี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ยูแคริโอต rgb(245,215,255)
สัตว์ rgb(235,235,210)
อาร์เคพลาสทิดา rgb(180,250,180) (palegreen2)
เห็ดรา rgb(145,250,250) (lightblue)
ซาร์ rgb(200,250,80)
โอพิสโธคอนตา rgb(238,235,195)
ไรซาเรีย rgb(225,204,252)
เอกซ์คาวาตา rgb(250,250,100) (khaki)
อะมีโบซัว rgb(170,250,205)
แบคทีเรีย rgb(220,235,245) (lightgray)
อาร์เคีย rgb(195,245,250)
ไวรัส rgb(250,250,190) (violet)
ไม่ทราบตำแหน่ง rgb(250,240,230) (linen)
Colours not produced by this template:
Ichnotaxa rgb(221, 165, 127)
Ootaxa rgb(255,192,203) (pink)