ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:ข้อควรปรับปรุงของบทความ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้เพื่อรวมป้ายที่เป็นข้อปรับปรุงของบทความ (ไม่รวม หมวดหมู่:ป้ายประกาศในวิกิพีเดีย หมวดหมู่:ป้ายแจ้งลบในวิกิพีเดีย และ หมวดหมู่:ป้ายล็อกในวิกิพีเดีย) ไว้ในป้ายเดียว เพื่อลดจำนวนป้ายที่จะแสดงผลในบทความ ทำให้ป้ายมากเกินไป รวมถึงจัดหมวดหมู่ตามป้ายโดยอัตโนมัติ

วิธีใช้

กรณีปัญหาทั่วไป

{{Issues|หัวข้อปรับปรุง 1=yes|หัวข้อปรับปรุง 2=yes| .....|หัวข้อปรับปรุงสุดท้าย=yes}}

โดยให้แทนที่คำว่า หัวข้อปรับปรุง 1, หัวข้อปรับปรุง 2, หัวข้อปรับปรุง 3, .... (ชื่อตัวแปร) ด้วยชื่อป้ายที่แสดงถึงปัญหานั้น และคงพารามิเตอร์ที่ yes เช่น {{issues|ปรับภาษา=yes|จัดรูปแบบ=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}} จะแสดงผลตามหน้านี้

ชื่อป้ายที่แสดงถึงปัญหานั้น ใช้ชื่อเดียวกับแม่แบบที่แสดงถึงปัญหาทุกประการ รวมถึงชื่อที่ Redirect ไปยังป้ายสำคัญที่มีการใช้บ่อย เช่น {{ขาดอ้างอิง}} โดยป้ายที่รองรับการแสดงผลในแม่แบบนี้มีดังนี้

กรณีการรวมบทความ และย้ายโครงการ

{{Issues|หัวข้อปรับปรุง 1=yes|หัวข้อปรับปรุง 2=yes| .....|ย้าย=ชื่อโครงการ}}
{{Issues|หัวข้อปรับปรุง 1=yes|หัวข้อปรับปรุง 2=yes| .....|รวม=ชื่อบทความ}}

กรณีการรวมบทความและย้ายโครงการ (เฉพาะแม่แบบ {{แยก}}, {{ย้าย}}, {{รวม}}, {{รวมมา}}, {{รวมไป}}, {{ต้องการภาพ}}) ให้ใส่ชื่อตัวแปรตามป้าย และใส่พารามิเตอร์เป็นชื่อโครงการที่จะย้ายไป หรือชื่อบทความที่จะรวมมา หรือรวมไปแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องใส่วิกิลิงก์ เช่น {{issues|ต้องการอ้างอิง=yes|รวม=ประเพณีชิงเปรต}} จะแสดงผลตามหน้านี้

การเพิ่มข้อปรับปรุงใหม่

การเพิ่มหัวข้อปรับปรุงบนป้ายใหม่ ให้แก้ไข แม่แบบ:ข้อควรปรับปรุงของบทความ แล้วเติม Code ด้านล่างลงไปก่อน }} (วงเล็บปีกกาปิด 2 อัน) ในบรรทัดสุดท้ายของแม่แบบ ก่อนแท็ก <noinclude> โดยแทนที่คำว่า "ชื่อแม่แบบ/ชื่อปัญหา" เป็นชื่อของแม่แบบหรือปัญหาใหม่ และเติมข้อความหลัง = ของตัวแปร message และ cat ตามต้องการ

{{ข้อควรปรับปรุงของบทความ/หัวข้อใหม่
| name = {{{ชื่อแม่แบบ/ชื่อปัญหา|}}}
| message = * <!--ข้อความที่จะแสดงผลเมื่อเรียกตัวแปร "ชื่อตัวแปร/ชื่อปัญหา" -->
| cat = <!--หมวดหมู่ที่จะจัดบทความที่มีข้อควรปรับปรุงดังกล่าวลงไป โดยใส่แต่ชื่อหมวดหมู่ เช่นหากจัดบทความใน [[หมวดหมู่:ตรวจภาษา]] ให้ใส่คำว่า ตรวจภาษา -->
}}

ชื่อที่เปลี่ยนทางมา

ข้อมูลแม่แบบ

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ ข้อควรปรับปรุงของบทความ (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

ไม่มีคำอธิบาย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
ขาดความสำคัญขาดความสำคัญ

แจ้งว่าบทความนี้อาจขาดความสำคัญ โดยให้เพิ่มแหล่งข้อมูลที่ระบุความโดดเด่นเพิ่มเติม

ตรรกะเลือกได้
เนื้อหายาวเกินไปข้อมูลเยอะเกิน

บทความมีลักษณะที่ไม่มีแก่นสารหรือเนื้อหาปลีกย่อยจำนวนมาก (ดูเพิ่ม WP:IINFO)

ตรรกะเลือกได้
ไม่มีกล่องข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวข้องขาดกล่องข้อมูล

บทความขาดกล่องข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบทความที่เกี่ยวข้องกับหมู่หมู่นั้น ๆ เช่นกล่องข้อมูลโรงเรียน กล่องข้อมูลเกาะ

ตรรกะเลือกได้
บทความเหมือนการโฆษณา หรือมีมุมมองไม่เป็นกลางโฆษณา

เขียนเหมือนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และต้องการเขียนใหม่โดยใช้มุมมองที่เป็นกลาง

สตริงเลือกได้
บทความอาจติดลิขสิทธิ์ตรวจลิขสิทธิ์ ตรวจลิขสิทธิ์ส่วน

เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ยังต้องการลิงก์หลักฐาน

ตรรกะเลือกได้
มีการโต้แย้งโต้แย้ง

บทความนี้มีส่วนหนึ่งที่มีปัญหาการโต้แย้ง

ตรรกะเลือกได้
บุคคลนี้อาจไม่เป็นที่รู้จักใคร

บุคคลที่กล่าวนี้อาจไม่เป็นบุคคลที่โดดเด่นหรือ ยังไม่ได้อธิบายความสำคัญในตัวบุคคลนั้น

ตรรกะเลือกได้
มุมมองสากลมุมมองสากล สากล ไม่เป็นสากล

'มิได้นำเสนอมุมมองที่เป็นสากล ควรเขียนให้มีสาระมากกว่าเพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

ตรรกะเลือกได้
ดูไม่เป็นสารานุกรมไม่เป็นสารานุกรม

มีเนื้อหาหรือรูปแบบคล้ายตำรา งานวิจัย ข้อเสนอโครงการ หรือลักษณะอื่นที่ไม่เป็นสารานุกรม

ตรรกะเลือกได้
อาจต้องเขียนใหม่รีไรต์

อาจต้องเขียนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของวิกิพีเดีย

ตรรกะเลือกได้
เหมือนประวัติสมัครงานเรซูเม Resume resume

มีลักษณะเหมือนประวัติสมัครงาน

ตรรกะเลือกได้
สั้นมากสั้นมาก

บทความมีเนื้อหาที่สั้นมาก

ตรรกะเลือกได้
อัตชีวประวัติอัตชีวประวัติ

บทความเหมือนอัตชีวะประวัติ และอาจมีมุมมองที่ไม่เป็นกลาง

ตรรกะเลือกได้
เหมือนวิจัย อาจพิสูจน์ความถูกต้องไม่ได้งานวิจัย ต้นฉบับ

บทความนี้อาจเป็นงานค้นคว้าต้นฉบับ งานวิจัย หรือมีข้อมูลที่พิสูจน์ยืนยันไม่ได้

ตรรกะเลือกได้
ต้องการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง โปร Expert

บทความนี้ต้องการการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันความถูกต้อง

ตรรกะเลือกได้
ต้องการการเก็บกวาดเก็บกวาด ช่วยดูหน่อย

ต้องการเก็บกวาด โดยการตรวจสอบหรือปรับปรุงความถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขรูปแบบหรือภาษาที่ใช้

ตรรกะเลือกได้
ขาดการขยายความขยายความ ขยาย

บทความนี้มีเฉพาะกล่องข้อมูล แต่ไม่มีเนื้อหา ต้องการขยายความเพิ่มเติม

ตรรกะเลือกได้
ปรับรูปแบบปรับรูปแบบ จัดรูปแบบ ตรวจแก้รูปแบบ ปรับรูปแบบ แก้รูปแบบ

ต้องการจัดรูปแบบข้อความ การจัดหน้า การแบ่งหัวข้อ การจัดลิงก์ภายใน และอื่น ๆ

ตรรกะเลือกได้
บทความต้องการภาพต้องการภาพ

บทความนี้ต้องการภาพ เพราะ...

ตัวอย่าง
ขยายความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืช
สตริงเลือกได้
ต้องการวิกิลิงก์ต้องการวิกิลิงก์ Wikilfy

ต้องการลิงก์ภายใน

ตรรกะเลือกได้
ต้องการหมวดหมู่ต้องการหมวดหมู่

ไม่มีคำอธิบาย

ตรรกะเลือกได้
UncategorizedUncategorized

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ยาวมากยาวมาก

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
เก็บกวาดการ์ตูนเก็บกวาดการ์ตูน

ไม่มีคำอธิบาย

ตรรกะเลือกได้
เก็บกวาดโรงเรียนเก็บกวาดโรงเรียน เก็บกวาดสถานศึกษา

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
เก็บกวาดมหาวิทยาลัยเก็บกวาดมหาวิทยาลัย

ไม่มีคำอธิบาย

ตรรกะเลือกได้
ปรับภาษาปรับภาษา

ไม่มีคำอธิบาย

ตรรกะเลือกได้
ตรวจภาษาตรวจภาษา

ไม่มีคำอธิบาย

ตรรกะเลือกได้
แก้ภาษาแก้ภาษา

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
แม่แบบยังไม่ได้แปลแม่แบบยังไม่ได้แปล

ไม่มีคำอธิบาย

ตรรกะเลือกได้
ยังไม่ได้แปลยังไม่ได้แปล

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ต้องการอ้างอิงต้องการอ้างอิง

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
UnreferencedUnreferenced

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ต้องการอ้างอิงย่อหน้านี้ต้องการอ้างอิงย่อหน้านี้

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
รออ้างอิงรออ้างอิง

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
บทความส่วนนี้ต้องการอ้างอิงบทความส่วนนี้ต้องการอ้างอิง

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ขาดอ้างอิงขาดอ้างอิง

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
RefimproveRefimprove

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Unreferenced sectionUnreferenced section

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ต้องการแหล่งอ้างอิงต้องการแหล่งอ้างอิง

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ต้องการสรุปต้องการสรุป

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
สรุปสรุป

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ขาดสรุปขาดสรุป

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ขาดบทนำขาดบทนำ

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ล้าสมัยล้าสมัย

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
UpdateUpdate

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
อัปเดตอัปเดต

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
แยกแยก

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ย้ายย้าย

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ย้ายไปวิกิซอร์ซย้ายไปวิกิซอร์ซ

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
รวมรวม

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
รวมมารวมมา

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
รวมไปรวมไป

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
เพิ่มอ้างอิงเพิ่มอ้างอิง

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
เขียนในมุมมองแฟนคลับแฟนคลับ

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ไม่ถูกต้องแม่นยำถูกต้องแม่นยำ

เนื้อหาในบทความนี้ไม่ถูกต้องแม่นยำ

ตรรกะเลือกได้
ไม่เป็นกลางไม่เป็นกลาง ตรวจความเป็นกลาง

มีมุมมองที่ไม่เป็นกลาง

ตรรกะเลือกได้