แม่แบบ:กล่องข้อมูล เหตุการณ์ทางการบิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

This template is meant to be used in articles about significant occurrences, accidents or incidents involving one, two or three aircraft. The format opposite shows the template's full syntax; for examples involving a single aircraft as well as multiple aircraft, see below.

Full blank syntax[แก้]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
สรุป{{{occurrence_type}}}
วันที่{{{date}}}
สรุป{{{summary}}}
จุดเกิดเหตุ{{{site}}}
{{{coordinates}}}
เสียชีวิต{{{total_fatalities}}}
บาดเจ็บ{{{total_injuries}}}
สูญหาย{{{total_missing}}}
รอดชีวิต{{{total_survivors}}}
อากาศยานลำแรก
[[File:{{{plane1_image}}}|frameless|alt={{{plane1_alt}}}|upright={{{plane1_image_upright}}}|{{{plane1_alt}}}]]
{{{plane1_caption}}}
ประเภท{{{plane1_type}}}
ชื่ออากาศยาน{{{plane1_name}}}
ดําเนินการโดย{{{plane1_operator}}}
หมายเลขเที่ยวบิน IATA{{{plane1_IATA}}}
หมายเลขเที่ยวบิน ICAO{{{plane1_ICAO}}}
รหัสเรียก{{{plane1_callsign}}}
ทะเบียน{{{plane1_tailnum}}}
ต้นทาง{{{plane1_origin}}}
จุดพัก{{{plane1_stopover}}}
จุดพักที่ 1{{{plane1_stopover0}}}
จุดพักที่ 2{{{plane1_stopover1}}}
จุดพักที่ 3{{{plane1_stopover2}}}
จุดพักที่ 4{{{plane1_stopover3}}}
จุดพักที่ 5{{{plane1_stopover4}}}
จุดพักที่ 6{{{plane1_stopover5}}}
จุดพักสุดท้าย{{{plane1_laststopover}}}
ปลายทาง{{{plane1_destination}}}
จำนวนคน{{{plane1_occupants}}}
ผู้โดยสาร{{{plane1_passengers}}}
ลูกเรือ{{{plane1_crew}}}
เสียชีวิต{{{plane1_fatalities}}}
บาดเจ็บ{{{plane1_injuries}}}
สูญหาย{{{plane1_missing}}}
รอดชีวิต{{{plane1_survivors}}}
อากาศยานลำที่สอง
[[File:{{{plane2_image}}}|frameless|alt={{{plane2_alt}}}|upright={{{plane2_image_upright}}}|{{{plane2_alt}}}]]
{{{plane2_caption}}}
ประเภท{{{plane2_type}}}
ชื่อ{{{plane2_name}}}
ดำเนินการโดย{{{plane2_operator}}}
หมายเลขเที่ยวบิน IATA{{{plane2_IATA}}}
หมายเลขเที่ยวบิน ICAO{{{plane2_ICAO}}}
รหัสเรียก{{{plane2_callsign}}}
ทะเบียน{{{plane2_tailnum}}}
ต้นทาง{{{plane2_origin}}}
จุดพัก{{{plane2_stopover}}}
จุดพักที่ 1{{{plane2_stopover0}}}
จุดพักที่ 2{{{plane2_stopover1}}}
จุดพักที่ 3{{{plane2_stopover2}}}
จุดพักที่ 4{{{plane2_stopover3}}}
จุดพักที่ 5{{{plane2_stopover4}}}
จุดพักที่ 6{{{plane2_stopover5}}}
จุดพักสุดท้าย{{{plane2_laststopover}}}
ปลายทาง{{{plane2_destination}}}
จำนวนคน{{{plane2_occupants}}}
ผู้โดยสาร{{{plane2_passengers}}}
ลูกเรือ{{{plane2_crew}}}
เสียชีวิต{{{plane2_fatalities}}}
บาดเจ็บ{{{plane2_injuries}}}
สูญหาย{{{plane2_missing}}}
รอดชีวิต{{{plane2_survivors}}}
อากาศยานลำที่สาม
[[File:{{{plane3_image}}}|frameless|alt={{{plane3_alt}}}|upright={{{plane3_image_upright}}}|{{{plane3_alt}}}]]
{{{plane3_caption}}}
ประเภท{{{plane3_type}}}
ชื่อ{{{plane3_name}}}
ดำเนินการโดย{{{plane3_operator}}}
หมายเลขเที่ยวบิน IATA{{{plane3_IATA}}}
หมายเลขเที่ยวบิน ICAO{{{plane3_ICAO}}}
รหัสเรียก{{{plane3_callsign}}}
ทะเบียน{{{plane3_tailnum}}}
ต้นทาง{{{plane3_origin}}}
จุดพัก{{{plane3_stopover}}}
จุดพักที่ 1{{{plane3_stopover0}}}
จุดพักที่ 2{{{plane3_stopover1}}}
จุดพักที่ 3{{{plane3_stopover2}}}
จุดพักที่ 4{{{plane3_stopover3}}}
จุดพักที่ 5{{{plane3_stopover4}}}
จุดพักที่ 6{{{plane3_stopover5}}}
จุดพักสุดท้าย{{{plane3_laststopover}}}
ปลายทาง{{{plane3_destination}}}
จำนวนคน{{{plane3_occupants}}}
ผู้โดยสาร{{{plane3_passengers}}}
ลูกเรือ{{{plane3_crew}}}
เสียชีวิต{{{plane3_fatalities}}}
บาดเจ็บ{{{plane3_injuries}}}
สูญหาย{{{plane3_missing}}}
รอดชีวิต{{{plane3_survivors}}}
Ground casualties
บุคคลภายนอกเสียชีวิต{{{ground_fatalities}}}
บุคคลภายนอกบาดเจ็บ{{{ground_injuries}}}

Required parameters are date, summary and site. If name is not provided, {{PAGENAME}} is used instead.

{{Infobox aircraft occurrence
| name = <!-- Leave empty unless a custom infobox title is required. -->
| image = <!-- Do not include "File:" -->
| image_upright = 
| alt = 
| caption = 
| occurrence_type = Accident <!-- See usage note below. -->
| date = <!-- {{start date|1993|02|24|df=y}} -->
| summary = 
| site = 
| coordinates = <!--{{coord|LAT|LON|type:event|display = inline,title}} -->
| total_fatalities = <!-- Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground -->
| total_injuries = <!-- same as above -->
| total_missing = <!-- same as above -->
| total_survivors = <!-- Only for occurrences involving more than one aircraft -->
| ground_fatalities = 
| ground_injuries = 

<!-- The following entries are for occurrences involving a single aircraft: -->
| aircraft_type = 
| aircraft_name = 
| operator = 
| IATA = 
| ICAO = 
| callsign = 
| tail_number = 
| origin = 
| stopover = 
| stopover0 = 
| stopover1 = 
| stopover2 = 
| stopover3 = 
| stopover4 = 
| stopover5 = 
| last_stopover = 
| destination = 
| occupants = 
| passengers = 
| crew = 
| fatalities = 
| injuries = 
| missing = 
| survivors = 

<!-- The following entries are for occurrences involving two or three aircraft: -->
| plane1_image = 
| plane1_image_upright = 
| plane1_alt = 
| plane1_caption = 
| plane1_type = 
| plane1_name = 
| plane1_operator = 
| plane1_IATA = 
| plane1_ICAO = 
| plane1_callsign = 
| plane1_tailnum = 
| plane1_origin = 
| plane1_stopover = 
| plane1_stopover0 = 
| plane1_stopover1 = 
| plane1_stopover2 = 
| plane1_stopover3 = 
| plane1_stopover4 = 
| plane1_stopover5 = 
| plane1_laststopover = 
| plane1_destination = 
| plane1_occupants = 
| plane1_passengers = 
| plane1_crew = 
| plane1_fatalities = 
| plane1_injuries = 
| plane1_missing = 
| plane1_survivors = 

| plane2_image = 
| plane2_image_upright = 
| plane2_alt = 
| plane2_caption = 
| plane2_type = 
| plane2_name = 
| plane2_operator = 
| plane2_IATA = 
| plane2_ICAO = 
| plane2_callsign = 
| plane2_tailnum = 
| plane2_origin = 
| plane2_stopover = 
| plane2_stopover0 = 
| plane2_stopover1 = 
| plane2_stopover2 = 
| plane2_stopover3 = 
| plane2_stopover4 = 
| plane2_stopover5 = 
| plane2_laststopover = 
| plane2_destination = 
| plane2_occupants = 
| plane2_passengers = 
| plane2_crew = 
| plane2_fatalities = 
| plane2_injuries = 
| plane2_missing = 
| plane2_survivors = 

| plane3_image = 
| plane3_image_upright = 
| plane3_alt = 
| plane3_caption = 
| plane3_type = 
| plane3_name = 
| plane3_operator = 
| plane3_IATA = 
| plane3_ICAO = 
| plane3_callsign = 
| plane3_tailnum = 
| plane3_origin = 
| plane3_stopover = 
| plane3_stopover0 = 
| plane3_stopover1 = 
| plane3_stopover2 = 
| plane3_stopover3 = 
| plane3_stopover4 = 
| plane3_stopover5 = 
| plane3_laststopover = 
| plane3_destination = 
| plane3_occupants = 
| plane3_passengers = 
| plane3_crew = 
| plane3_fatalities = 
| plane3_injuries = 
| plane3_missing = 
| plane3_survivors = 
}}

พารามิเตอร์[แก้]

Required parameters in bold. Alternative parameters for use when only one aircraft is involved are shown in italics.

Parameter / alternate Explanation
name Occurrence's commonly-known name (defaults to {{PAGENAME}}).
occurrence_type "Accident", "Hijacking" or "Occurrence". Few notable occurrences are classified as "incidents"; see Aviation accidents and incidents.
image Picture of the accident or incident or its aftermath, or, if involving a single aircraft, that aircraft. If a free image of the actual aircraft is not available then an aircraft of the same type can be used, be aware that aircraft in other operators markings may be misleading and focus on an operator not related to the accident. Representations or computer generated images should not be used. Please consider searching Wikimedia Commons which has an extensive library of aircraft images, many of which are categorised and searchable by aircraft registration. Do not include "File:" before the name of the image file.
image_upright Scale the main infobox thumbnail from its default size by the given factor, rounding the result to the nearest multiple of 10 pixels (e.g. "1.20").
image_size DEPRECATED. Width of the image to present to the user, in pixels (e.g. "220 px"). Use of this parameter is discouraged as per WP:IMGSIZE. Use image_upright instead.
alt Alt text for image.
caption Caption for image.
date Date on which accident or incident occurred. Use {{start date}}.
summary Brief factual summary of the occurrence.
site Location of accident or incident (e.g. placename, nearest city/town, country).
coordinates Site coordinates of accident or incident. สำหรับพิกัด ให้ใช้แม่แบบ {{coord}} กับ display=inline,title และไม่ควรกรอกค่าละเอียดเกินไป
total_fatalities (Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground) Total number of deaths caused by the accident, including people not on board the aircraft involved.
total_injuries (Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground) Total number of injuries caused by the accident, including people not on board the aircraft involved.
total_missing (Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground) Total number of people missing in the accident, including people not on board the aircraft involved.
total_survivors (Only for occurrences involving more than one aircraft) Total number of people on board the aircraft involved who survived the accident.
ground_fatalities Number of deaths caused by the accident among people who were not on board the aircraft involved.
ground_injuries Number of injuries caused by the accident among people who were not on board the aircraft involved.
plane1_image (Only for occurrences involving more than one aircraft) A picture of the first aircraft involved.
plane1_image_upright (Only for occurrences involving more than one aircraft) Scale the plane1 thumbnail by the given factor, rounded to the nearest multiple of 10 pixels (e.g. "1.20").
plane1_image_size DEPRECATED – (Only for occurrences involving more than one aircraft) Scale the plane1 thumbnail to the given width in pixels (e.g. "220 px"). Use of this parameter is discouraged as per WP:IMGSIZE. Use plane1_image_upright instead.
plane1_alt (Only for occurrences involving more than one aircraft) Alt text for the plane1 image.
plane1_caption (Only for occurrences involving more than one aircraft) Caption for the plane1 image.
plane1_type / aircraft_type (First) aircraft's type (e.g. Boeing 747).
plane1_name / aircraft_name (First) aircraft's name in italics (e.g. Atlantic Clipper).
plane1_operator / operator Name of the airline or company operating the (first) aircraft.
plane1_IATA / IATA (First aircraft's) flight designator in the IATA system.
plane1_ICAO / ICAO (First aircraft's) flight designator in the ICAO system.
plane1_callsign / callsign (First) aircraft's call sign.
plane1_tailnum / tail_number (First) aircraft's tail number (registration).
plane1_origin / origin Origin of (first) aircraft's flight (airport/airfield, city/town, country).
plane1_stopover / stopover (First) aircraft's stopover location, if it made only one stopover. Displays in infobox as Stopover.
plane1_stopover0 / stopover0 (First) aircraft's first stopover location. Displays in infobox as 1st stopover.
plane1_stopover1 / stopover1 (First) aircraft's second stopover location.
plane1_stopover2 / stopover2 (First) aircraft's third stopover location.
plane1_stopover3 / stopover3 (First) aircraft's fourth stopover location.
plane1_stopover4 / stopover4 (First) aircraft's fifth stopover location.
plane1_stopover5 / stopover5 (First) aircraft's sixth stopover location.
plane1_laststopover / last_stopover (First) aircraft's last stopover location. Displays in infobox as Last stopover.
plane1_destination / destination (First) aircraft's destination (airport/airfield, city/town, country).
plane1_occupants / occupants Total number of people on board the (first) aircraft.
plane1_passengers / passengers Number of passengers on board the (first) aircraft.
plane1_crew / crew Number of crew on board the (first) aircraft.
plane1_fatalities / fatalities Number of people killed on board the (first) aircraft.
plane1_injuries / injuries Number of people injured on board the (first) aircraft.
plane1_missing / missing Number of people missing from the (first) aircraft.
plane1_survivors / survivors Number of survivors on board the (first) aircraft.
The parameters for a second and third aircraft involved in the accident or incident (i.e. plane2_* and plane3_*) follow the same pattern, but without the alternate names.

ตัวอย่าง[แก้]

One aircraft[แก้]

Pan Am Flight 103
Part of the aircraft nose lying on its side on grassy land
The remains of the 747 at Lockerbie
สรุปBombing
วันที่21 ธันวาคม ค.ศ. 1988 (1988-12-21)
สรุปTerrorist bombing; aircraft disintegrated
จุดเกิดเหตุLockerbie, Scotland
เสียชีวิต270
อากาศยานลำที่เกิดเหตุ
ประเภทอากาศยานBoeing 747-121
ชื่ออากาศยานClipper Maid of the Seas
ดําเนินการโดยPan Am
ทะเบียนN739PA
ต้นทางFrankfurt am Main Airport, Frankfurt, West Germany
จุดพักที่ 1London Heathrow Airport, London, United Kingdom
จุดพักที่ 2John F. Kennedy Airport, New York, United States
ปลายทางDetroit Metropolitan Airport, Detroit, United States
จำนวนคน259
ผู้โดยสาร243
ลูกเรือ16
เสียชีวิต259
รอดชีวิต0
Ground casualties
บุคคลภายนอกเสียชีวิต11
{{Infobox aircraft occurrence
| name = Pan Am Flight 103
| image = Pan Am Flight 103. Crashed Lockerbie, Scotland, 21 December 1988.jpg
| caption = The remains of the 747 at Lockerbie
| alt = Part of the aircraft nose lying on its side on grassy land
| occurrence_type = Bombing
| date = {{start date|1988|12|21|df=y}}
| summary = Terrorist bombing; aircraft disintegrated
| site = [[Lockerbie]], Scotland
| total_fatalities = 270
| origin = [[Frankfurt am Main Airport]], [[Frankfurt]], West Germany
| stopover0 = [[London Heathrow Airport]], [[London]], United Kingdom
| stopover1 = [[John F. Kennedy Airport]], [[New York City|New York]], United States
| destination = [[Detroit Metropolitan Airport]], [[Detroit]], United States
| occupants = 259
| passengers = 243
| crew = 16
| fatalities = 259
| survivors = 0
| aircraft_type = [[Boeing 747#747-100|Boeing 747-121]]
| aircraft_name = ''Clipper Maid of the Seas''
| operator = [[Pan Am]]
| tail_number = N739PA
| ground_fatalities = 11
}}

Two or three aircraft[แก้]

Pacific Southwest Airlines Flight 182
สรุปAccident
วันที่25 กันยายน ค.ศ. 1978 (1978-09-25)
สรุปMid-air collision
จุดเกิดเหตุSan Diego, California
เสียชีวิต144
บาดเจ็บ9
รอดชีวิต0
อากาศยานลำแรก

A PSA Boeing 727 similar to the one involved in the accident
ประเภทBoeing 727-214
ดําเนินการโดยPacific Southwest Airlines
ทะเบียนN533PS
ต้นทางSacramento International Airport, California, US
จุดพักLos Angeles International Airport, California
ปลายทางSan Diego International Airport, California
จำนวนคน135
ผู้โดยสาร128
ลูกเรือ7
เสียชีวิต135
รอดชีวิต0
อากาศยานลำที่สอง

a Cessna 172 similar to the one involved in the accident
ประเภทCessna 172
ดำเนินการโดยGibbs Flite Center, Inc.
ทะเบียนN7711G
ต้นทางMontgomery Field, California
จำนวนคน2
ลูกเรือ2
เสียชีวิต2
รอดชีวิต0
Ground casualties
บุคคลภายนอกเสียชีวิต7
บุคคลภายนอกบาดเจ็บ9
{{Infobox aircraft occurrence
| name = Pacific Southwest Airlines Flight 182
| image = WendtPSA.jpg
| caption = PSA182 seconds after the collision
| date = {{start date|1978|09|25}}
| summary = [[Mid-air collision]]
| occurrence_type = Accident
| site = [[San Diego, California]]
| total_fatalities = 144
| total_injuries = 9
| total_survivors = 0
| plane1_image = Boeing 727-214, Pacific Southwest Airlines (PSA) JP5964380.jpg
| plane1_caption = A PSA Boeing 727 similar to the one involved in the accident
| plane1_type = [[Boeing 727|Boeing 727-214]] 
| plane1_operator = [[Pacific Southwest Airlines]]
| plane1_tailnum = N533PS
| plane1_origin = [[Sacramento International Airport]], California, US
| plane1_stopover = [[Los Angeles International Airport]], California
| plane1_destination = [[San Diego International Airport]], California
| plane1_occupants = 135
| plane1_passengers = 128
| plane1_crew = 7
| plane1_fatalities = 135
| plane1_survivors = 0
| plane2_image = OH-CHY12.JPG
| plane2_caption = a Cessna 172 similar to the one involved in the accident
| plane2_type = [[Cessna 172]]
| plane2_operator = {{nowrap|Gibbs Flite Center, Inc.}}
| plane2_tailnum = N7711G
| plane2_origin = [[Montgomery Field]], California
| plane2_occupants = 2
| plane2_crew = 2
| plane2_fatalities = 2
| plane2_survivors = 0
| ground_fatalities = 7
| ground_injuries = 9
}}

Incident[แก้]

Air Canada Flight 143
สรุปIncident
วันที่23 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 (1983-07-23)
สรุปEmergency landing following fuel exhaustion
จุดเกิดเหตุGimli, Manitoba, Canada
อากาศยานลำที่เกิดเหตุ
ประเภทอากาศยานBoeing 767-233
ดําเนินการโดยAir Canada
ทะเบียนC-GAUN
ต้นทางMontreal-Dorval International Airport
จุดพักOttawa Macdonald-Cartier International Airport
ปลายทางEdmonton International Airport
จำนวนคน69
ผู้โดยสาร61
ลูกเรือ8
บาดเจ็บ10
รอดชีวิต69
{{Infobox aircraft occurrence
| name = Air Canada Flight 143
| image = 
| alt = 
| caption = 
| occurrence_type = Incident
| date = {{start date|1983|07|23|df=y}}
| summary = Emergency landing following [[fuel exhaustion]]
| site = [[Gimli, Manitoba]], Canada
| aircraft_type = [[Boeing 767|Boeing 767-233]]
| operator = [[Air Canada]]
| tail_number = C-GAUN
| origin = [[Montreal-Dorval International Airport]]
| stopover = [[Ottawa Macdonald-Cartier International Airport]]
| destination = [[Edmonton International Airport]]
| occupants = 69
| passengers = 61
| crew = 8
| injuries = 10
| survivors = 69
}}

Microformats[แก้]

button to indicate the presence of a Geo microformat
button to indicate the presence of a Geo microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes hCard uses HTML classes including:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล เหตุการณ์ทางการบิน (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

An infobox for articles about significant accidents, incidents or other occurrences involving one, two or three aircraft

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

This template prefers block formatting of parameters.

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Namename Name

Occurrence's commonly-known name (usually the article's title)

ค่าปริยาย
{{PAGENAME}}
ตัวอย่าง
TWA Flight 800
สตริงเลือกได้
imageimage Crash image

Picture of the accident or incident or its aftermath, or, if involving a single aircraft, that aircraft. If a free image of the actual aircraft is not available then an aircraft of the same type can be used, be aware that aircraft in other operators markings may be misleading and focus on an operator not related to the accident. Representations or computer generated images should not be used. Please consider searching Wikimedia Commons which has an extensive library of aircraft images, many of which are categorised and searchable by aircraft registration. Do not include "File:" before the name of the image file.

ตัวอย่าง
TWA800reconstruction.jpg
ไม่ทราบชนิดแนะนำ
image_uprightimage_upright

Scale the main infobox thumbnail from its default size by the given factor, rounding the result to the nearest multiple of 10 pixels.

ค่าปริยาย
1.00
ตัวอย่าง
1.20
ค่าอัตโนมัติ
จำนวนเลือกได้
image_sizeimage_size size

Width in pixels the image should be scaled to.

ค่าอัตโนมัติ
ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
altalt

Alt text for image. (See WP:ALT)

ค่าอัตโนมัติ
ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Captioncaption Image caption

Caption for image.

ตัวอย่าง
Aircraft involved in this incident
ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Occurrence typeoccurrence_type

"Accident", "Hijacking" or "Occurrence". Few notable occurrences are classified as "Incidents"; see [[Aviation accidents and incidents]].

ตัวอย่าง
Accident
สตริงแนะนำ
Datedate Date

Date on which accident or incident occurred. Use {{start date}}.

ตัวอย่าง
{{start date|1988|12|31}}
แม่แบบจำเป็น
Summarysummary Summary type Type

Brief factual summary of the occurrence.

ตัวอย่าง
[[Mid-air collision]]
ไม่ทราบชนิดจำเป็น
Sitesite Site

Location of accident or incident (e.g. placename, nearest city/town, country).

ตัวอย่าง
[[Greene County, Missour]], United States
ไม่ทราบชนิดจำเป็น
Coordinatescoordinates Coordinates coords

Site coordinates of accident or incident. Use {{coord}} with display=inline,title. Please do not be overly precise.

ตัวอย่าง
{{Coord|40|39|2|N|72|38|56|W|type:event|display=inline,title}}
แม่แบบแนะนำ
Total fatalitiestotal_fatalities

Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground. Total number of deaths caused by the accident, including people not on board the aircraft involved.

ตัวอย่าง
268
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Total injuriestotal_injuries

Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground. Total number of injuries caused by the accident, including people not on board the aircraft involved.

ตัวอย่าง
43
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Total missingtotal_missing

Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground. Total number of people missing in the accident, including people not on board the aircraft involved.

ตัวอย่าง
268
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Total survivorstotal_survivors

Only for occurrences involving more than one aircraft. Total number of people on board the aircraft involved who survived the accident.

ตัวอย่าง
194
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane 1 imageplane1_image

Only for occurrences involving more than one aircraft. A picture of the first aircraft involved. Do not include "File:" before the name of the image file.

ตัวอย่าง
TWA800reconstruction.jpg
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane 1 image uprightplane1_image_upright

Scales the image by the given factor, rounding the result to the nearest multiple of 10 pixels.

ค่าปริยาย
1.00
ตัวอย่าง
1.20
จำนวนเลือกได้
Plane 1 image sizeplane1_image_size

Only for occurrences involving more than one aircraft. Width in pixels the image should be scaled to.

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
Multiple A/C ONLY: Plane1: altplane1_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Multiple A/C ONLY: Plane1: captionplane1_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane1: Aircraft typeaircraft_type Aircraft type Aircraft Type plane1_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: Aircraft nameaircraft_name Ship name plane1_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: Operatoroperator Operator plane1_operator

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane 1: Aircraft registrationtail_number Tail Number Tail number plane1_tailnum

Aircraft's registration, also known as its 'tail number'.

ตัวอย่าง
N334AA
ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: Originorigin Origin plane1_origin

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: Stopoverstopover Stopover plane1_stopover

Use if the aircraft has exactly one stopover. Otherwise use '1st stopover' and 'Last stopover'.

เนื้อหาแนะนำ
Plane1: 1st stopoverstopover0 Stopover0 plane1_stopover0

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: 2nd stopoverstopover1 Stopover1 plane1_stopover1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane1: 3rd stopoverstopover2 Stopover2 plane1_stopover2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane1: 4th stopoverstopover3 Stopover3 plane1_stopover3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane1: 5th stopoverstopover4 Stopover4 plane1_stopover4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane1: 6th stopoverstopover5 Stopover5 plane1_stopover5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane1: Last stopoverlast_stopover Last stopover plane1_laststopover

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: Destinationdestination Destination plane1_destination

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: Passengerspassengers Passengers plane1_passengers

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: Crewcrew Crew plane1_crew

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: Fatalitiesfatalities Fatalities plane1_fatalities

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: Injuries (non-fatal)injuries Injuries plane1_injuries

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: Missingmissing Missing plane1_missing

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane1: Survivorssurvivors Survivors plane1_survivors

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Plane2: imageplane2_image

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Image_uprightplane2_image_upright

Scale a thumbnail from its default size by the given factor, rounding the result to the nearest multiple of 10 pixels.

ค่าปริยาย
1.00
ตัวอย่าง
1.20
จำนวนเลือกได้
Plane2: Image_sizeplane2_image_size

DEPRECATED. Width of the image to present to the user, in pixels.

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
Plane2: altplane2_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: captionplane2_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Aircraft typeplane2_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Aircraft nameplane2_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Operatorplane2_operator

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Aircraft registrationplane2_tailnum

Aircraft's registration, also known as its 'tail number'.

ตัวอย่าง
N334AA
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Originplane2_origin

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Stopoverplane2_stopover

Use if the aircraft has exactly one stopover. Otherwise use '1st stopover' and 'Last stopover'.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: 1st stopoverplane2_stopover0

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: 2nd stopoverplane2_stopover1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: 3rd stopoverplane2_stopover2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: 4th stopoverplane2_stopover3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: 5th stopoverplane2_stopover4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: 6th stopoverplane2_stopover5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Last stopoverplane2_laststopover

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Destinationplane2_destination

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Passengersplane2_passengers

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Crewplane2_crew

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Fatalitiesplane2_fatalities

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Injuries (non-fatal)plane2_injuries

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Missingplane2_missing

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane2: Survivorsplane2_survivors

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: imageplane3_image

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Image_uprightplane3_image_upright

Scale a thumbnail from its default size by the given factor, rounding the result to the nearest multiple of 10 pixels.

ค่าปริยาย
1.00
ตัวอย่าง
1.20
จำนวนเลือกได้
Plane3: Image_sizeplane3_image_size

DEPRECATED. Width of the image to present to the user, in pixels.

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
Plane3: altplane3_alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: captionplane3_caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Aircraft typeplane3_type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Aircraft nameplane3_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Operatorplane3_operator

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Aircraft registrationplane3_tailnum

Aircraft's registration, also known as its 'tail number'.

ตัวอย่าง
N334AA
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Originplane3_origin

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Stopoverplane3_stopover

Use if the aircraft has exactly one stopover. Otherwise use '1st stopover' and 'Last stopover'.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: 1st stopoverplane3_stopover0

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: 2nd stopoverplane3_stopover1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: 3rd stopoverplane3_stopover2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: 4th stopoverplane3_stopover3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: 5th stopoverplane3_stopover4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: 6th stopoverplane3_stopover5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Last stopoverplane3_laststopover

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Destinationplane3_destination

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Passengersplane3_passengers

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Crewplane3_crew

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Fatalitiesplane3_fatalities

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Injuries (non-fatal)plane3_injuries

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Missingplane3_missing

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Plane3: Survivorsplane3_survivors

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
causecause

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
cause_notecause_note

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
cause1cause1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
cause1_notecause1_note

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
cause2cause2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
cause2_notecause2_note

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
cause3cause3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
cause3_notecause3_note

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
cause_iscause_is

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
outcomeoutcome

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว