แม่แบบ:กล่องข้อมูล เหตุการณ์ทางการบิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
The following infobox templates redirect here: Aircraft accident, Aircraft crash, Aircraft incident, Aircraft occurrence, Airliner accident, Airliner crash, Airliner incident, Airshow accident, Mid-air accident, aircraft hijack and airliner accident.

This template is meant to be used in articles about significant occurrences, accidents or incidents involving one, two or three aircraft. The format opposite shows the template's full syntax; for examples involving a single aircraft as well as multiple aircraft, see below.

Full blank syntax[แก้]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
สรุป{{{occurrence_type}}}
วันที่{{{date}}}
สรุป{{{summary}}}
จุดเกิดเหตุ{{{site}}}
{{{coordinates}}}
เสียชีวิต{{{total_fatalities}}}
บาดเจ็บ{{{total_injuries}}}
สูญหาย{{{total_missing}}}
รอดชีวิต{{{total_survivors}}}
อากาศยานลำแรก
[[File:{{{plane1_image}}}|frameless|alt={{{plane1_alt}}}|upright={{{plane1_image_upright}}}|{{{plane1_alt}}}]]
{{{plane1_caption}}}
ประเภท{{{plane1_type}}}
ชื่ออากาศยาน{{{plane1_name}}}
ดําเนินการโดย{{{plane1_operator}}}
หมายเลขเที่ยวบิน IATA{{{plane1_IATA}}}
หมายเลขเที่ยวบิน ICAO{{{plane1_ICAO}}}
รหัสเรียก{{{plane1_callsign}}}
ทะเบียน{{{plane1_tailnum}}}
ต้นทาง{{{plane1_origin}}}
จุดพัก{{{plane1_stopover}}}
จุดพักที่ 1{{{plane1_stopover0}}}
จุดพักที่ 2{{{plane1_stopover1}}}
จุดพักที่ 3{{{plane1_stopover2}}}
จุดพักที่ 4{{{plane1_stopover3}}}
จุดพักที่ 5{{{plane1_stopover4}}}
จุดพักที่ 6{{{plane1_stopover5}}}
จุดพักสุดท้าย{{{plane1_laststopover}}}
ปลายทาง{{{plane1_destination}}}
จำนวนคน{{{plane1_occupants}}}
ผู้โดยสาร{{{plane1_passengers}}}
ลูกเรือ{{{plane1_crew}}}
เสียชีวิต{{{plane1_fatalities}}}
บาดเจ็บ{{{plane1_injuries}}}
สูญหาย{{{plane1_missing}}}
รอดชีวิต{{{plane1_survivors}}}
อากาศยานลำที่สอง
[[File:{{{plane2_image}}}|frameless|alt={{{plane2_alt}}}|upright={{{plane2_image_upright}}}|{{{plane2_alt}}}]]
{{{plane2_caption}}}
ประเภท{{{plane2_type}}}
ชื่อ{{{plane2_name}}}
ดำเนินการโดย{{{plane2_operator}}}
หมายเลขเที่ยวบิน IATA{{{plane2_IATA}}}
หมายเลขเที่ยวบิน ICAO{{{plane2_ICAO}}}
รหัสเรียก{{{plane2_callsign}}}
ทะเบียน{{{plane2_tailnum}}}
ต้นทาง{{{plane2_origin}}}
จุดพัก{{{plane2_stopover}}}
จุดพักที่ 1{{{plane2_stopover0}}}
จุดพักที่ 2{{{plane2_stopover1}}}
จุดพักที่ 3{{{plane2_stopover2}}}
จุดพักที่ 4{{{plane2_stopover3}}}
จุดพักที่ 5{{{plane2_stopover4}}}
จุดพักที่ 6{{{plane2_stopover5}}}
จุดพักสุดท้าย{{{plane2_laststopover}}}
ปลายทาง{{{plane2_destination}}}
จำนวนคน{{{plane2_occupants}}}
ผู้โดยสาร{{{plane2_passengers}}}
ลูกเรือ{{{plane2_crew}}}
เสียชีวิต{{{plane2_fatalities}}}
บาดเจ็บ{{{plane2_injuries}}}
สูญหาย{{{plane2_missing}}}
รอดชีวิต{{{plane2_survivors}}}
อากาศยานลำที่สาม
[[File:{{{plane3_image}}}|frameless|alt={{{plane3_alt}}}|upright={{{plane3_image_upright}}}|{{{plane3_alt}}}]]
{{{plane3_caption}}}
ประเภท{{{plane3_type}}}
ชื่อ{{{plane3_name}}}
ดำเนินการโดย{{{plane3_operator}}}
หมายเลขเที่ยวบิน IATA{{{plane3_IATA}}}
หมายเลขเที่ยวบิน ICAO{{{plane3_ICAO}}}
รหัสเรียก{{{plane3_callsign}}}
ทะเบียน{{{plane3_tailnum}}}
ต้นทาง{{{plane3_origin}}}
จุดพัก{{{plane3_stopover}}}
จุดพักที่ 1{{{plane3_stopover0}}}
จุดพักที่ 2{{{plane3_stopover1}}}
จุดพักที่ 3{{{plane3_stopover2}}}
จุดพักที่ 4{{{plane3_stopover3}}}
จุดพักที่ 5{{{plane3_stopover4}}}
จุดพักที่ 6{{{plane3_stopover5}}}
จุดพักสุดท้าย{{{plane3_laststopover}}}
ปลายทาง{{{plane3_destination}}}
จำนวนคน{{{plane3_occupants}}}
ผู้โดยสาร{{{plane3_passengers}}}
ลูกเรือ{{{plane3_crew}}}
เสียชีวิต{{{plane3_fatalities}}}
บาดเจ็บ{{{plane3_injuries}}}
สูญหาย{{{plane3_missing}}}
รอดชีวิต{{{plane3_survivors}}}
Ground casualties
บุคคลภายนอกเสียชีวิต{{{ground_fatalities}}}
บุคคลภายนอกบาดเจ็บ{{{ground_injuries}}}

Required parameters are date, summary and site. If name is not provided, {{PAGENAME}} is used instead.

{{Infobox aircraft occurrence
| name = <!-- Leave empty unless a custom infobox title is required. -->
| image = <!-- Do not include "File:" -->
| image_upright = 
| alt = 
| caption = 
| occurrence_type = Accident <!-- See usage note below. -->
| date = <!-- {{start date|1993|02|24|df=y}} -->
| summary = 
| site = 
| coordinates = <!--{{coord|LAT|LON|type:event|display = inline,title}} -->
| total_fatalities = <!-- Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground -->
| total_injuries = <!-- same as above -->
| total_missing = <!-- same as above -->
| total_survivors = <!-- Only for occurrences involving more than one aircraft -->
| ground_fatalities = 
| ground_injuries = 

<!-- The following entries are for occurrences involving a single aircraft: -->
| aircraft_type = 
| aircraft_name = 
| operator = 
| IATA = 
| ICAO = 
| callsign = 
| tail_number = 
| origin = 
| stopover = 
| stopover0 = 
| stopover1 = 
| stopover2 = 
| stopover3 = 
| stopover4 = 
| stopover5 = 
| last_stopover = 
| destination = 
| occupants = 
| passengers = 
| crew = 
| fatalities = 
| injuries = 
| missing = 
| survivors = 

<!-- The following entries are for occurrences involving two or three aircraft: -->
| plane1_image = 
| plane1_image_upright = 
| plane1_alt = 
| plane1_caption = 
| plane1_type = 
| plane1_name = 
| plane1_operator = 
| plane1_IATA = 
| plane1_ICAO = 
| plane1_callsign = 
| plane1_tailnum = 
| plane1_origin = 
| plane1_stopover = 
| plane1_stopover0 = 
| plane1_stopover1 = 
| plane1_stopover2 = 
| plane1_stopover3 = 
| plane1_stopover4 = 
| plane1_stopover5 = 
| plane1_laststopover = 
| plane1_destination = 
| plane1_occupants = 
| plane1_passengers = 
| plane1_crew = 
| plane1_fatalities = 
| plane1_injuries = 
| plane1_missing = 
| plane1_survivors = 

| plane2_image = 
| plane2_image_upright = 
| plane2_alt = 
| plane2_caption = 
| plane2_type = 
| plane2_name = 
| plane2_operator = 
| plane2_IATA = 
| plane2_ICAO = 
| plane2_callsign = 
| plane2_tailnum = 
| plane2_origin = 
| plane2_stopover = 
| plane2_stopover0 = 
| plane2_stopover1 = 
| plane2_stopover2 = 
| plane2_stopover3 = 
| plane2_stopover4 = 
| plane2_stopover5 = 
| plane2_laststopover = 
| plane2_destination = 
| plane2_occupants = 
| plane2_passengers = 
| plane2_crew = 
| plane2_fatalities = 
| plane2_injuries = 
| plane2_missing = 
| plane2_survivors = 

| plane3_image = 
| plane3_image_upright = 
| plane3_alt = 
| plane3_caption = 
| plane3_type = 
| plane3_name = 
| plane3_operator = 
| plane3_IATA = 
| plane3_ICAO = 
| plane3_callsign = 
| plane3_tailnum = 
| plane3_origin = 
| plane3_stopover = 
| plane3_stopover0 = 
| plane3_stopover1 = 
| plane3_stopover2 = 
| plane3_stopover3 = 
| plane3_stopover4 = 
| plane3_stopover5 = 
| plane3_laststopover = 
| plane3_destination = 
| plane3_occupants = 
| plane3_passengers = 
| plane3_crew = 
| plane3_fatalities = 
| plane3_injuries = 
| plane3_missing = 
| plane3_survivors = 
}}

พารามิเตอร์[แก้]

Required parameters in bold. Alternative parameters for use when only one aircraft is involved are shown in italics.

Parameter / alternate Explanation
name Occurrence's commonly-known name (defaults to {{PAGENAME}}).
occurrence_type "Accident", "Hijacking" or "Occurrence". Few notable occurrences are classified as "incidents"; see Aviation accidents and incidents.
image Picture of the accident or incident or its aftermath, or, if involving a single aircraft, that aircraft. If a free image of the actual aircraft is not available then an aircraft of the same type can be used, be aware that aircraft in other operators markings may be misleading and focus on an operator not related to the accident. Representations or computer generated images should not be used. Please consider searching Wikimedia Commons which has an extensive library of aircraft images, many of which are categorised and searchable by aircraft registration. Do not include "File:" before the name of the image file.
image_upright Scale the main infobox thumbnail from its default size by the given factor, rounding the result to the nearest multiple of 10 pixels (e.g. "1.20").
image_size DEPRECATED. Width of the image to present to the user, in pixels (e.g. "220 px"). Use of this parameter is discouraged as per WP:IMGSIZE. Use image_upright instead.
alt Alt text for image.
caption Caption for image.
date Date on which accident or incident occurred. Use {{start date}}.
summary Brief factual summary of the occurrence.
site Location of accident or incident (e.g. placename, nearest city/town, country).
coordinates Site coordinates of accident or incident. สำหรับพิกัด ให้ใช้แม่แบบ {{coord}} กับ display=inline,title และไม่ควรกรอกค่าละเอียดเกินไป
total_fatalities (Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground) Total number of deaths caused by the accident, including people not on board the aircraft involved.
total_injuries (Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground) Total number of injuries caused by the accident, including people not on board the aircraft involved.
total_missing (Only for occurrences involving more than one aircraft or victims on the ground) Total number of people missing in the accident, including people not on board the aircraft involved.
total_survivors (Only for occurrences involving more than one aircraft) Total number of people on board the aircraft involved who survived the accident.
ground_fatalities Number of deaths caused by the accident among people who were not on board the aircraft involved.
ground_injuries Number of injuries caused by the accident among people who were not on board the aircraft involved.
plane1_image (Only for occurrences involving more than one aircraft) A picture of the first aircraft involved.
plane1_image_upright (Only for occurrences involving more than one aircraft) Scale the plane1 thumbnail by the given factor, rounded to the nearest multiple of 10 pixels (e.g. "1.20").
plane1_image_size DEPRECATED – (Only for occurrences involving more than one aircraft) Scale the plane1 thumbnail to the given width in pixels (e.g. "220 px"). Use of this parameter is discouraged as per WP:IMGSIZE. Use plane1_image_upright instead.
plane1_alt (Only for occurrences involving more than one aircraft) Alt text for the plane1 image.
plane1_caption (Only for occurrences involving more than one aircraft) Caption for the plane1 image.
plane1_type / aircraft_type (First) aircraft's type (e.g. Boeing 747).
plane1_name / aircraft_name (First) aircraft's name in italics (e.g. Atlantic Clipper).
plane1_operator / operator Name of the airline or company operating the (first) aircraft.
plane1_IATA / IATA (First aircraft's) flight designator in the IATA system.
plane1_ICAO / ICAO (First aircraft's) flight designator in the ICAO system.
plane1_callsign / callsign (First) aircraft's call sign.
plane1_tailnum / tail_number (First) aircraft's tail number (registration).
plane1_origin / origin Origin of (first) aircraft's flight (airport/airfield, city/town, country).
plane1_stopover / stopover (First) aircraft's stopover location, if it made only one stopover. Displays in infobox as Stopover.
plane1_stopover0 / stopover0 (First) aircraft's first stopover location. Displays in infobox as 1st stopover.
plane1_stopover1 / stopover1 (First) aircraft's second stopover location.
plane1_stopover2 / stopover2 (First) aircraft's third stopover location.
plane1_stopover3 / stopover3 (First) aircraft's fourth stopover location.
plane1_stopover4 / stopover4 (First) aircraft's fifth stopover location.
plane1_stopover5 / stopover5 (First) aircraft's sixth stopover location.
plane1_laststopover / last_stopover (First) aircraft's last stopover location. Displays in infobox as Last stopover.
plane1_destination / destination (First) aircraft's destination (airport/airfield, city/town, country).
plane1_occupants / occupants Total number of people on board the (first) aircraft.
plane1_passengers / passengers Number of passengers on board the (first) aircraft.
plane1_crew / crew Number of crew on board the (first) aircraft.
plane1_fatalities / fatalities Number of people killed on board the (first) aircraft.
plane1_injuries / injuries Number of people injured on board the (first) aircraft.
plane1_missing / missing Number of people missing from the (first) aircraft.
plane1_survivors / survivors Number of survivors on board the (first) aircraft.
The parameters for a second and third aircraft involved in the accident or incident (i.e. plane2_* and plane3_*) follow the same pattern, but without the alternate names.

ตัวอย่าง[แก้]

One aircraft[แก้]

Pan Am Flight 103
Part of the aircraft nose lying on its side on grassy land
The remains of the 747 at Lockerbie
สรุปBombing
วันที่21 ธันวาคม ค.ศ. 1988 (1988-12-21)
สรุปTerrorist bombing; aircraft disintegrated
จุดเกิดเหตุLockerbie, Scotland
เสียชีวิต270
อากาศยานลำที่เกิดเหตุ
ประเภทอากาศยานBoeing 747-121
ชื่ออากาศยานClipper Maid of the Seas
ดําเนินการโดยPan Am
ทะเบียนN739PA
ต้นทางFrankfurt am Main Airport, Frankfurt, West Germany
จุดพักที่ 1London Heathrow Airport, London, United Kingdom
จุดพักที่ 2John F. Kennedy Airport, New York, United States
ปลายทางDetroit Metropolitan Airport, Detroit, United States
จำนวนคน259
ผู้โดยสาร243
ลูกเรือ16
เสียชีวิต259
รอดชีวิต0
Ground casualties
บุคคลภายนอกเสียชีวิต11
{{Infobox aircraft occurrence
| name = Pan Am Flight 103
| image = Pan Am Flight 103. Crashed Lockerbie, Scotland, 21 December 1988.jpg
| caption = The remains of the 747 at Lockerbie
| alt = Part of the aircraft nose lying on its side on grassy land
| occurrence_type = Bombing
| date = {{start date|1988|12|21|df=y}}
| summary = Terrorist bombing; aircraft disintegrated
| site = [[Lockerbie]], Scotland
| total_fatalities = 270
| origin = [[Frankfurt am Main Airport]], [[Frankfurt]], West Germany
| stopover0 = [[London Heathrow Airport]], [[London]], United Kingdom
| stopover1 = [[John F. Kennedy Airport]], [[New York City|New York]], United States
| destination = [[Detroit Metropolitan Airport]], [[Detroit]], United States
| occupants = 259
| passengers = 243
| crew = 16
| fatalities = 259
| survivors = 0
| aircraft_type = [[Boeing 747#747-100|Boeing 747-121]]
| aircraft_name = ''Clipper Maid of the Seas''
| operator = [[Pan Am]]
| tail_number = N739PA
| ground_fatalities = 11
}}

Two or three aircraft[แก้]

Pacific Southwest Airlines Flight 182
สรุปAccident
วันที่25 กันยายน ค.ศ. 1978 (1978-09-25)
สรุปMid-air collision
จุดเกิดเหตุSan Diego, California
เสียชีวิต144
บาดเจ็บ9
รอดชีวิต0
อากาศยานลำแรก
Boeing 727-214, Pacific Southwest Airlines (PSA) JP5964380.jpg
A PSA Boeing 727 similar to the one involved in the accident
ประเภทBoeing 727-214
ดําเนินการโดยPacific Southwest Airlines
ทะเบียนN533PS
ต้นทางSacramento International Airport, California, US
จุดพักLos Angeles International Airport, California
ปลายทางSan Diego International Airport, California
จำนวนคน135
ผู้โดยสาร128
ลูกเรือ7
เสียชีวิต135
รอดชีวิต0
อากาศยานลำที่สอง
OH-CHY12.JPG
a Cessna 172 similar to the one involved in the accident
ประเภทCessna 172
ดำเนินการโดยGibbs Flite Center, Inc.
ทะเบียนN7711G
ต้นทางMontgomery Field, California
จำนวนคน2
ลูกเรือ2
เสียชีวิต2
รอดชีวิต0
Ground casualties
บุคคลภายนอกเสียชีวิต7
บุคคลภายนอกบาดเจ็บ9
{{Infobox aircraft occurrence
| name = Pacific Southwest Airlines Flight 182
| image = WendtPSA.jpg
| caption = PSA182 seconds after the collision
| date = {{start date|1978|09|25}}
| summary = [[Mid-air collision]]
| occurrence_type = Accident
| site = [[San Diego, California]]
| total_fatalities = 144
| total_injuries = 9
| total_survivors = 0
| plane1_image = Boeing 727-214, Pacific Southwest Airlines (PSA) JP5964380.jpg
| plane1_caption = A PSA Boeing 727 similar to the one involved in the accident
| plane1_type = [[Boeing 727|Boeing 727-214]] 
| plane1_operator = [[Pacific Southwest Airlines]]
| plane1_tailnum = N533PS
| plane1_origin = [[Sacramento International Airport]], California, US
| plane1_stopover = [[Los Angeles International Airport]], California
| plane1_destination = [[San Diego International Airport]], California
| plane1_occupants = 135
| plane1_passengers = 128
| plane1_crew = 7
| plane1_fatalities = 135
| plane1_survivors = 0
| plane2_image = OH-CHY12.JPG
| plane2_caption = a Cessna 172 similar to the one involved in the accident
| plane2_type = [[Cessna 172]]
| plane2_operator = {{nowrap|Gibbs Flite Center, Inc.}}
| plane2_tailnum = N7711G
| plane2_origin = [[Montgomery Field]], California
| plane2_occupants = 2
| plane2_crew = 2
| plane2_fatalities = 2
| plane2_survivors = 0
| ground_fatalities = 7
| ground_injuries = 9
}}

Incident[แก้]

Air Canada Flight 143
สรุปIncident
วันที่23 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 (1983-07-23)
สรุปEmergency landing following fuel exhaustion
จุดเกิดเหตุGimli, Manitoba, Canada
อากาศยานลำที่เกิดเหตุ
ประเภทอากาศยานBoeing 767-233
ดําเนินการโดยAir Canada
ทะเบียนC-GAUN
ต้นทางMontreal-Dorval International Airport
จุดพักOttawa Macdonald-Cartier International Airport
ปลายทางEdmonton International Airport
จำนวนคน69
ผู้โดยสาร61
ลูกเรือ8
บาดเจ็บ10
รอดชีวิต69
{{Infobox aircraft occurrence
| name = Air Canada Flight 143
| image = 
| alt = 
| caption = 
| occurrence_type = Incident
| date = {{start date|1983|07|23|df=y}}
| summary = Emergency landing following [[fuel exhaustion]]
| site = [[Gimli, Manitoba]], Canada
| aircraft_type = [[Boeing 767|Boeing 767-233]]
| operator = [[Air Canada]]
| tail_number = C-GAUN
| origin = [[Montreal-Dorval International Airport]]
| stopover = [[Ottawa Macdonald-Cartier International Airport]]
| destination = [[Edmonton International Airport]]
| occupants = 69
| passengers = 61
| crew = 8
| injuries = 10
| survivors = 69
}}

Microformats[แก้]

button to indicate the presence of a Geo microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes hCard uses HTML classes including:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

The HTML markup produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Classes[แก้]

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]