แม่แบบ:กล่องข้อมูล ภาษาโปรแกรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน[แก้]

name
[[File:{{{logo}}}|121px]]
logo caption
[[File:{{{screenshot}}}|300px]]
screenshot caption
กระบวนทัศน์paradigm  or  paradigms
ตระกูลfamily
ผู้ออกแบบdesigner  or  designers
ผู้พัฒนาdeveloper  or  developers
เริ่มเมื่อreleased
รุ่นเสถียร
latest release version / latest release date
รุ่นทดลอง
latest preview version / latest preview date
ระบบชนิดตัวแปรtyping
การจัดการหน่วยความจำmemory management
ขอบเขตscope
ภาษาโปรแกรมprogramming language
แพลตฟอร์มplatform
ระบบปฏิบัติการoperating system
สัญญาอนุญาตlicense
นามสกุลของไฟล์file ext
รูปแบบไฟล์file format  or  file formats
เว็บไซต์website
ตัวแปลภาษาหลัก
implementations
ภาษาย่อย
dialects
ได้รับอิทธิพลจาก
influenced by
ส่งอิทธิพลต่อ
influenced
 • [[b:{{{wikibooks}}}|{{{wikibooks}}}]] ที่วิกิตำรา
{{กล่องข้อมูล ภาษาโปรแกรม
| name =    <!-- otherwise defaults to {{PAGENAME}} -->
| logo =    <!-- (filename) -->
| logo caption = 
| collapsible = <!-- to make screenshot collapsible -->
| screenshot = <!-- (filename) -->
| screenshot caption = 
| sampleCode = 
| paradigm =  <!-- or: | paradigms = -->
| family = 
| designer =  <!-- or: | designers = -->
| developer = <!-- or: | developers = -->
| released =  <!-- or: | year = --> <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest release version = 
| latest release date = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest preview version = 
| latest preview date = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| typing = 
| memory management =
| scope = 
| programming language = 
| discontinued = 
| platform = 
| operating system = 
| license = 
| file ext = 
| file format = <!-- or: | file formats = -->
| website =   <!-- {{URL|www.example.com}} -->
| implementations = 
| dialects = 
| influenced by = 
| influenced = 
}}

Example[แก้]

Python
ตัวอย่างโค้ด
print("Hello, World!")
Hello
กระบวนทัศน์Multi-paradigm: object-oriented, imperative, functional, procedural, reflective
ผู้ออกแบบGuido van Rossum
ผู้พัฒนาPython Software Foundation
เริ่มเมื่อ1991; 32 ปีที่แล้ว (1991)
รุ่นเสถียร
 • 3.4.3 / 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 (2015-02-25)
 • 2.7.10 / 23 พฤษภาคม 2015; 8 ปีก่อน (2015-05-23)
รุ่นทดลอง
3.5.0b3 / 5 กรกฎาคม 2015; 8 ปีก่อน (2015-07-05)
ระบบชนิดตัวแปรDuck, dynamic, strong, gradual (as of Python 3.5)
สัญญาอนุญาตPython Software Foundation License
นามสกุลของไฟล์.py, .pyc, .pyd, .pyo, .pyw
เว็บไซต์www.python.org
ตัวแปลภาษาหลัก
CPython, IronPython, Jython, PyPy
ภาษาย่อย
Cython, RPython, Stackless Python
ได้รับอิทธิพลจาก
ABC, ALGOL 68, C, C++, Dylan, Haskell, Icon, Java, Lisp, Modula-3, Perl
ส่งอิทธิพลต่อ
Boo, Cobra, D, F#, Go, Groovy, JavaScript, Julia, Nim, Ruby, Swift
{{กล่องข้อมูล ภาษาโปรแกรม
| name          = Python
| logo          = Python logo and wordmark.svg
| paradigm        = [[multi-paradigm programming language|multi-paradigm]]: [[object-oriented programming|object-oriented]], [[imperative programming|imperative]], [[functional programming|functional]], [[procedural programming|procedural]], [[reflective programming|reflective]]
| released        = {{Start date and age|1991|df=yes}}
| designer        = [[Guido van Rossum]]
| developer       = [[Python Software Foundation]]
| latest_release_version = {{Unbulleted list|3.4.3 / {{Start date|2015|02|25|df=yes}}|2.7.10 / {{Start date|2015|05|23|df=yes}}}}
| latest_preview_version = 3.5.0b3 / {{Start date|2015|07|05|df=yes}}
| typing         = [[duck typing|duck]], [[dynamic typing|dynamic]], [[strong typing|strong]], [[gradual typing|gradual]] (as of Python 3.5)
| implementations    = [[CPython]], [[IronPython]], [[Jython]], [[PyPy]]
| dialects        = [[Cython]], [[RPython]], [[Stackless Python]]
| influenced_by     = [[ABC (programming language)|ABC]], [[ALGOL 68]], [[C (programming language)|C]], [[C++]], [[Dylan (programming language)|Dylan]], [[Haskell (programming language)|Haskell]], [[Icon (programming language)|Icon]], [[Java (programming language)|Java]], [[Lisp (programming language)|Lisp]], [[Modula-3]], [[Perl]]
| influenced       = [[Boo (programming language)|Boo]], [[Cobra (programming language)|Cobra]], [[D (programming language)|D]], [[F Sharp (programming language)|F#]], [[Go (programming language)|Go]], [[Groovy (programming language)|Groovy]], [[JavaScript]], [[Julia (programming language)|Julia]], [[Nim (programming language)|Nim]], [[Ruby (programming language)|Ruby]], [[Swift (programming language)|Swift]]
| license        = [[Python Software Foundation License]]
| website        = {{URL|https://www.python.org/}}
| file_ext        = .py, .pyc, .pyd, .pyo, .pyw
| wikibooks       = Python Programming
}}

Microformat[แก้]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

See also[แก้]