การจัดการหน่วยความจำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การจัดการหน่วยความจำ เป็นกระบวนการในการจัดการหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ นั่นคือการที่สามารถจองหน่วยความจำ เมื่อมีการร้องขอ และคืนหน่วยความจำไปเมื่อไม่มีการใช้งาน

วิธีการจัดการหน่วยความจำได้พัฒนาเรื่อยมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดการหน่วยความจำเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการใช้หน่วยความจำเสมือน ซึ่งเป็นวิธีการที่นำพื้นที่ของหน่วยความจำรองมาทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับหน่วยความจำหลัก ทำให้ปริมาณหน่วยความจำมีมากขึ้น ดังนั้นประสิทธิภาพของตัวจัดการหน่วยความจำเสมือนจึงมีผลต่อประสิทธิภาพระบบเป็นอย่างมาก

การจองหน่วยความจำพลวัต[แก้]

รายละเอียด[แก้]

ความกระจัดกระจายของหน่วยความจำ

เมื่อมีการร้องขอเพื่อจองหน่วยความจำพลวัต ระบบจะทำการหาพื้นที่ติดกันในปริมาณที่ต้องการบนหน่วยความจำขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ฮีป (heap) เมื่อมีการคืนหน่วยความจำ พื้นที่ส่วนที่ได้คืนมาก็จะสามารถนำมาจัดสรรไปใช้ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม อาจจะเกิดปัญหาความกระจัดกระจายของพื้นที่หน่วยความจำซึ่งเกิดเมื่อมีพื้นที่เล็กๆจำนวนมากแทรกอยู่ระหว่างพื้นที่ส่วนที่ยังใช้งานอยู่ ทำให้เมื่อมีการร้องขอพื้นที่ปริมาณมาก พื้นที่เหล่านั้นจะไม่มีโอกาสนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย

ประสิทธิภาพ[แก้]

การอิมพลีเมนต์[แก้]

ระบบที่มีการใช้หน่วยความจำเสมือน[แก้]

อ้างอิง[แก้]