แม่แบบ:กล่องการเลือกตั้ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบ:กล่องการเลือกตั้ง ได้คัดลอกและดัดแปลงบางส่วนมาจาก Template:Election box ของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

ผลการเลือกตั้งครั้งใดครั้งหนึ่ง[แก้]

เริ่มต้น[แก้]

ข้อมูลส่วนต้น[แก้]

 • {{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัคร}} << ใช้สำหรับกรณีที่ผู้สมัครไม่สังกัดพรรค หรือสังกัดพรรค แต่พรรคนั้นยังไม่มีบทความ (สีในกล่องแรกจะปรากฎเป็นสีเทา)
 • {{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค}} << ใช้สำหรับกรณีที่ผู้สมัครสังกัดพรรค และมีบทความนั้นแล้ว (สีในกล่องแรกจะปรากฎเป็นสีของพรรคนั้น (เช็คได้ที่ แม่แบบ:ชื่อพรรค/meta/color)
  • พรรค = ชื่อพรรคการเมือง
  • ผู้สมัคร = ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  • คะแนนเสียง = คะแนนเสียง popular vote ที่ได้รับ
  • เปอร์เซนต์ = คะแนนเสียง popular vote ที่ได้รับ คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์
  • เปลี่ยนแปลง = เปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนกี่เปอร์เซนต์ หากมากกว่า 10% ก็ใส่ +10.00, หากน้อยกว่า 10% ก็ใส่ -10.00

ข้อมูลส่วนท้าย[แก้]

 • {{กล่องการเลือกตั้ง บัตรดี}}
  • บัตรดี = จำนวนบัตรดี (บัตรที่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง)
  • เปอร์เซนต์ = จำนวนบัตรดี คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • {{กล่องการเลือกตั้ง ไม่ประสงค์ลงคะแนน}}
  • ไม่ประสงค์ลงคะแนน = จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (บัตรที่ไม่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง และไม่ใช่บัตรเสีย)
  • เปอร์เซนต์ = จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • {{กล่องการเลือกตั้ง บัตรเสีย}}
  • บัตรเสีย = จำนวนบัตรเสีย (บัตรที่ไม่สามารถอ่านได้ว่าลงคะแนนให้ใคร หรือกาเครื่องหมายมากกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือกาในช่องที่ไม่ได้กำหนดให้กา หรือไปทำเครื่องหมายที่ไม่ใช่กากบาท)
  • เปอร์เซนต์ = จำนวนบัตรเสีย คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • {{กล่องการเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง}}
  • ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง = จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (บัตรดี+ไม่ประสงค์ลงคะแนน+บัตรเสีย) << ระวัง! บางกรณีอาจจะมีการฉีกบัตรเลือกตั้ง ซึ่งตามข้อมูลอย่างเป็นทางการอาจมิได้รวมไว้ในบัตรดี, ไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือบัตรเสีย
  • เปอร์เซนต์ = จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ก็ต้องนำมารวมในผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • {{กล่องการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง}}
  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง = จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
  • เปอร์เซนต์ = จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด คิดเป็น 100%
 • {{กล่องการเลือกตั้ง รักษาที่นั่ง}} << ใช้กรณีพรรคเดิมชนะการเลือกตั้ง
  • พรรคที่ชนะ = พรรคเดิมที่ชนะการเลือกตั้ง
 • {{กล่องการเลือกตั้ง ได้ที่นั่งจาก}} << ใช้กรณีพรรคใหม่ชนะการเลือกตั้ง
  • พรรคที่ชนะ = พรรคใหม่ที่ชนะการเลือกตั้ง
  • พรรคที่แพ้ = พรรคเดิมที่แพ้การเลือกตั้ง

สิ้นสุด[แก้]

ตัวอย่าง[แก้]

การเลือกตั้งสมมติ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±%
เพื่อไทย นาย ก 35,000 35.00 +15.00
ประชาธิปัตย์ นาย ข. 25,000 25.00 +20.00
ภูมิใจไทย นาย ค. 15,000 15.00 -10.00
พรรคนิรนาม นาย ง. 5,000 5.00 +5.00
บัตรดี 80,000 80.00
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,000 5.00
บัตรเสีย 5,000 5.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,000 90.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100,000 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

จากการใส่ข้อมูล:

 {{กล่องการเลือกตั้ง เริ่มต้น |title=<center>การเลือกตั้งสมมติ</center>}}
 {{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
  |พรรค = พรรคเพื่อไทย
  |ผู้สมัคร = นาย ก
  |คะแนนเสียง = '''35,000'''
  |เปอร์เซนต์ = '''35.00'''
  |เปลี่ยนแปลง = '''+15.00'''
 }}
 {{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
  |พรรค = พรรคประชาธิปัตย์
  |ผู้สมัคร = นาย ข.
  |คะแนนเสียง = 25,000
  |เปอร์เซนต์ = 25.00
  |เปลี่ยนแปลง = +20.00
 }}
 {{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
  |พรรค = พรรคภูมิใจไทย
  |ผู้สมัคร = นาย ค.
  |คะแนนเสียง = 15,000
  |เปอร์เซนต์ = 15.00
  |เปลี่ยนแปลง = -10.00
 }}
 {{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัคร
  |พรรค = พรรคนิรนาม
  |ผู้สมัคร = นาย ง.
  |คะแนนเสียง = 5,000
  |เปอร์เซนต์ = 5.00
  |เปลี่ยนแปลง = +5.00
 }}
 {{กล่องการเลือกตั้ง บัตรดี
  |บัตรดี = 80,000
  |เปอร์เซนต์ = 80.00
 }}
 {{กล่องการเลือกตั้ง ไม่ประสงค์ลงคะแนน
  |ไม่ประสงค์ลงคะแนน = 5,000
  |เปอร์เซนต์ = 5.00
 }}
 {{กล่องการเลือกตั้ง บัตรเสีย
  |บัตรเสีย = 5,000
  |เปอร์เซนต์ = 5.00
 }}
 {{กล่องการเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
  |ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง = 90,000
  |เปอร์เซนต์ = 90.00
 }}
 {{กล่องการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  |ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง = 100,000
  |เปอร์เซนต์ = 100.00
 }}
{{กล่องการเลือกตั้ง ได้ที่นั่งจาก
  |พรรคที่ชนะ = พรรคเพื่อไทย
  |พรรคที่แพ้ = พรรคภูมิใจไทย
 }}
 {{กล่องการเลือกตั้ง สิ้นสุด}}
 

ดูเพิ่ม[แก้]