แม่น้ำบีคลี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่น้ำบีคลี่ เป็นแม่น้ำสายหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ไหลไปรวมกันกับแม่น้ำอีกสองสาย คือ แม่น้ำซองกาเรีย และแม่น้ำรันตี ณ จุดที่เรียกว่า "สามสบ" หรือ "สามประสบ" ที่อำเภอสังขละบุรี บริเวณสะพานมอญ และวัดวังก์วิเวการาม

แม่น้ำบีคลี่เป็นแม่น้ำที่ท่วมไหลลึกเข้าไปถึงต้นน้ำ เป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญของสัตว์น้ำอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญจำนวนมาก เป็นแหล่งอาศัยและแพร่กระจายพันธุ์ของพันธุ์ปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาเค้าดำ, ปลายี่สก, ปลากา, ปลาตะเพียน และปลาเวียน เป็นต้น โดยปลาเหล่านี้จะมีพฤติกรรมการวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม อันเป็นช่วงฤดูฝน ในบริเวณที่เป็นต้นน้ำจำนวนมาก อีกทั้งยังไหลผ่านชุมชนและหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงอีกหลายแห่ง

ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับแม่น้ำซองกาเรีย และแม่น้ำรันตี[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. หน้า ๐๓๖, รันตี บีคลี่ ซองกาเลีย สามประสบ อัญมณีแห่งป่าสูง. "แม่น้ำสามสายสู่อารยธรรมมอญที่สังขละบุรี" โดย สมศักดิ์ ล่ำพงศ์พันธุ์. อนุสาร อ.ส.ท.ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐