อนุสาร อ.ส.ท.

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อนุสาร อ.ส.ท.เป็นนิตยสารท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นพร้อมกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) (ปัจจุบันเป็น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 อนุสารอ.ส.ท.ออกวางตลาดฉบับแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2503 โดยนำคำว่าอนุสารอันหมายถึงสารฉบับเล็ก ๆ มาประกอบกับอักษรย่อของหน่วยงานคือ อ.ส.ท.เป็นชื่อนิตยสาร มียอดพิมพ์ครั้งแรก 50,000 ฉบับ เนื้อหาของนิตยสารนำเสนอเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งในด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแม้ว่าองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในปีพ.ศ. 2522 อนุสาร อ.ส.ท.ก็ยังคงใช้ชื่อเดิมมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) รวมเป็นเวลา 55 ปีแล้วโดยล่าสุดมียอดพิมพ์สูงถึง 100,000 ฉบับต่อเดือน ถือเป็นนิตยสารท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุด และมียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศไทย ปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2558)มีนายอภินันท์ บัวหภักดีเป็นบรรณาธิการ และนายภาคภูมิ น้อยวัฒน์ เป็นบรรณาธิการฝ่ายภาพ