แฟนตาเซีย (ดนตรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แฟนตาเชีย (อังกฤษ: fantasia บางครั้งสะกดเป็น fantasy, fancy) หรือ ฟ็องแตซี (ฝรั่งเศส: fantaisie) เป็นบทเพลงบรรเลงที่ประพันธ์ขึ้นตามอารมณ์และความคิดของคีตกวีที่ไม่มีรูปแบบฉันทลักษณ์ตายตัว คีตกวีอาจนำทำนองเบ็ดเตล็ดที่นิยมกันมาจัดลำดับ ปรุงแต่ง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเครื่องดนตรีเพื่อให้ถูกใจผู้ฟัง


ตัวอย่างเพลงประเภท Fantasia

Fantasia - Impromptu in C-sharp minor, Op.66 - Chopin

Fantasia and Fugue in G minor for Organ - Bach

Hungarian Fantasy for Piano and Orchestra - Liszt