แพทยศาสตรบัณฑิตและศัลยศาสตรบัณฑิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แพทยศาสตรบัณฑิตและศัลยศาสตรบัณฑิต หรือ แพทยศาสตรบัณฑิตแบบสหราชอาณาจักร (ละติน: Medicinae Baccalaureus, Baccalaureus Chirurgiae;อังกฤษ: Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery เรียกย่อว่า MBBS, BMBS หรือ MBChB) เป็นปริญญาตรีทางการแพทย์ซึ่งมอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแพทย์ฝึกหัดในสหราชอาณาจักรและประเทศบางประเทศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแบบสหราชอาณาจักร อาจเข้าศึกษาวิจัยต่อเนื่องในลักษณะทำงานไปเรียนไปเพื่อขอรับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อังกฤษ: Doctor of Medicine) ได้

ในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจะใช้เวลาศึกษา 5 ปี[1]ส่วนในสกอตแลนด์ใช้เวลาศึกษา 6 ปี[2] เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือมีมัธยมศึกษาปีที่ 7 ส่วนสกอตแลนด์มีเพียงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีมาแล้ว จะลดเวลาศึกษาลงเหลือ 4 ปี

ในประเทศซึ่งใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแบบสหราชอาณาจักร จะมีหลักสูตรแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรเน้นวิจัยทางการแพทย์ ใช้เวลาศึกษา 2-3 ปีเต็มเวลา หรือ 4-6 ปีบางเวลา (เรียนไปทำงานไป)[3][4] นอกเหนือจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมีความเข้มข้นทางการศึกษาสูงกว่าและมักจะศึกษาเต็มเวลา ไม่เกิน 4 ปี

ถึงแม้ว่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแบบอเมริกันจะเรียกชื่อว่า Doctor of Medicine ด้วยเหตุที่รับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้ว แต่ถือได้ว่า มีศักดิ์และสิทธิ์เพียง Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery เท่านั้น ยังไม่สูงเท่า Doctor of Medicine แบบสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นหลักสูตรวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นที่สับสนด้วยว่า ปริญญาชื่อเดียวกันแต่เหตุใดการเรียนการสอนจึงไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้หลักสูตรแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบสหราชอาณาจักรจึงมักวงเล็บ (Res) หรือ by Research ต่อท้ายด้วย

หลักสูตรทางวิชาชีพแพทย์อื่น ๆ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์เรียกชื่ออย่างเดียวกันนี้มีดังต่อไปนี้ หลักสูตรด้านซ้าย เป็นปริญญาแรกสำหรับผู้จะประกอบวิชาชีพ หลักสูตรด้านขวา เป็นหลักสูตรปริญญาเอกเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Dental Surgery)[5] -- ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery)[6]
  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Veterinary Medicine (and Science)) -- สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "MBChB". University of Manchester. สืบค้นเมื่อ 12 November 2021.
  2. "MBChB Medicine (6-year programme)". University of Edinburgh. สืบค้นเมื่อ 12 November 2021.
  3. "MD (Doctor of Medicine)". University of Cambridge. สืบค้นเมื่อ 12 November 2021.
  4. "Postgraduate Research". University of Birmingham. สืบค้นเมื่อ 12 November 2021.
  5. "Dental Surgery BDS - University of Birmingham". University of Birmingham. สืบค้นเมื่อ 12 November 2021.
  6. "Doctor of Dental Surgery". University of Edinburgh.