แผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวหน้าพรรคไท
ดำรงตำแหน่ง
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรค สัมมาชีพ-ช่วยชาวนา (2511-2514)
ไท (2517-2519)

แผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นอดีตหัวหน้าพรรคไท ในปี พ.ศ. 2517 และรองหัวหน้าพรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา เป็นผู้แต่งเนื้อร้องและทำนองเพลงป่าไม้รำพัน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้[1] เพลงเกษตรรำพัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติ[แก้]

นายแผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นบุตรของพลเอก พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) กับนางไปล่ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา จำนวน 7 คน[2] เขาจบการศึกษาจากแม่โจ้ รุ่น 2[3] สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเคยได้รับปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การทำงาน[แก้]

นายแผ่พืชน์ เป็นอาจารย์สอนทางด้านวิชาเกษตรศาสตร์ ที่โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้ เชียงใหม่[4] ต่อมาได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น โดยขอให้พระช่วงเกษตรศิลปการ มาเป็นหัวหน้าพรรค ใช้ชื่อว่า "พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา" และนายแผ่พืชน์ รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค[5] และได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 แต่ได้รับเลือกเพียง 1 คน คือ ล้วน เวกชาลิกานน เลขาธิการพรรค

ต่อมาได้ร่วมกับอาจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ จัดตั้งพรรคการเมือง โดยใช้ชื่อว่า "พรรคไท"[6] เคยส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 ได้รับเลือกตั้งจำนวน 4 คน และได้เข้าร่วมรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

สถานที่[แก้]

  • อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ้างอิง[แก้]