แผนที่ชุดภาษาใกล้สูญของโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงยูเนสโก

แผนที่ชุดภาษาใกล้สูญของโลก (อังกฤษ: Atlas of the World's Languages in Danger) ของยูเนสโก เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ที่ครอบคลุมรายการภาษาใกล้สูญของโลก เดิมทีจัดพิมพ์ขึ้นแทนที่ หนังสือปกแดงว่าด้วยภาษาใกล้สูญ (Red Book of Endangered Languages) หลังจากที่ยูเนสโกตีพิมพ์หนังสือทั้งสองพร้อมกันในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบของแผนที่ชุดนี้เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์เท่านั้น

การจัดอันดับ[แก้]

การจัดอันดับความเสี่ยงของภาษาโดยยูเนสโก

ยูเนสโกจัดอันดับความเสี่ยงเป็น 6 หมวดหมู่ ดังนี้:[1]

  • สูญแล้ว: ไม่มีผู้พูดเหลืออีก (หมายเหตุ: แผนที่ชุดนี้ถือว่าภาษาที่ไม่มีผู้พูดเท่าที่ทราบมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1950 เป็นภาษาสูญแล้ว)
  • ใกล้สูญขั้นวิกฤต: ผู้พูดที่อายุน้อยที่สุดอยู่ในวัยปู่ย่าตายายหรือแก่กว่านั้น และพวกเขาพูดภาษานั้นได้บางส่วนและใช้ภาษานั้นไม่บ่อยนัก
  • ใกล้สูญขั้นรุนแรง: ผู้พูดภาษานั้นอยู่ในรุ่นปู่ย่าตายายหรือแก่กว่านั้น แม้ว่ารุ่นพ่อแม่อาจเข้าใจภาษานั้นได้ แต่ทั้งคู่ไม่พูดภาษานั้นกับลูก ๆ หรือกับคนรุ่นเดียวกันเอง
  • มีความเสี่ยง: เด็กส่วนใหญ่พูดภาษานั้นได้ แต่จำกัดอยู่ในบางบริเวณ (เช่น บ้าน)
  • ปลอดภัย / ไม่มีความเสี่ยง: มีผู้พูดทุกรุ่นและไม่มีการขัดขวางการถ่ายทอดภาษาจากรุ่นสู่รุ่น (หมายเหตุ: ภาษาเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในแผนที่ชุด เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงใกล้สูญ)

อ้างอิง[แก้]

  1. Evans, Lisa (2011-04-15). "Endangered languages: the full list". the Guardian (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2022-05-28.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]