แบ่งแยกแล้วปกครอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางการเมืองและสังคมวิทยา แบ่งแยกแล้วปกครอง (อังกฤษ: divide and rule หรือ divide and conquer มาจากภาษาละติน divide et impera) เป็นการรวมยุทธศาสตร์การเมือง การทหารและเศรษฐกิจในการได้มาซึ่งและรักษาอำนาจโดยการแยกอำนาจรวมศูนย์ที่ใหญ่กว่าออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่แต่ละส่วนมีอำนาจน้อยกว่าผู้ที่กำลังใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มโนทัศน์นี้หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่แยกโครงสร้างอำนาจที่มีอยู่และป้องกันกลุ่มอำนาจที่เล็กกว่ามิให้รวมกันขึ้น

องค์ประกอบของเทคนิคนี้ มี

  • การสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดการแบ่งแยกในหมู่คนในบังคับเพื่อป้องกันพันธมิตรซึ่งอาจท้าทายองค์อธิปัตย์
  • การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่ผู้ที่เจตนาให้ความร่วมมือแก่องค์อธิปัตย์
  • ส่งเสริมความระแวงและความเป็นปรปักษ์ระหว่างผู้ปกครองท้องถิ่น
  • การกระตุ้นการใช้จ่ายที่ไร้ความหมายซึ่งลดขีดความสามารถในการใช้จ่ายทางการเมืองและทางทหาร

ในประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์นี้ได้ถูกใช้ในหลายทางโดยจักรวรรดิที่มุ่งขยายดินแดนออกไป

มโนทัศน์ดังกล่าวยังมีการกล่าวถึงเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินการทางตลาดในทางเศรษฐศาสตร์เพื่อนำผู้เล่นส่วนมากออกจากตลาดแข่งขัน

ดูเพิ่ม[แก้]