ข้ามไปเนื้อหา

แนวร่วมประชาชนอิสลามมาเลเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แนวร่วมประชาชนอิสลามมาเลเซีย (Berjasa) เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในรัฐกลันตันเมื่อ พ.ศ. 2520 หลังจากเกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคปาสที่คุมเสียงข้างมากในรัฐสภากลันตันถูกขับออกจากแนวร่วมแห่งชาติ สาเหตุที่ถูกขับนั้น เนื่องมาจากดาโต๊ะโมฮัมหมัด นาซีร์ มุขมนตรีรัฐกลันตันถูกลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจจนเกิดจลาจลในโกตาบาห์รู เมืองหลวงของรัฐ เมื่อรัฐบาลเสนอพระราชบัญญัติยกเลิกสภานิติบัญญัติของรัฐกลันตันและให้ปกครองในสภาวะฉุกเฉินเข้าสู่สภาสหพันธรัฐ พรรคปาสได้ลงคะแนนเสียงคัดค้าน จนเกิดการแตกหักกับแนวร่วมแห่งชาติในที่สุด

หลังจากพ้นจากตำแหน่ง ดาโต๊ะโมฮัมหมัด นาซีร์ จึงตั้งเบอร์ยาซาเพื่อต่อสู้กับพรรคปาส และได้รับการสนับสนุนจากแนวร่วมแห่งชาติในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2521 หลังจากยกเลิกภาวะฉุกเฉินในกลันตัน ซึ่งเบอร์ยาซาได้รับชัยชนะ หลังจากนั้น แม้จะยังคงร่วมอยู่ในรัฐบาลแห่งชาติก็ไม่มีอะไรโดดเด่น เมื่อเกิดความขัดแย้งในอุมโน เบอร์ยาซาเลือกเป็นพันธมิตรกับกลุ่มของเต็งกู ราซาเลก ฮัมซะห์ ที่เป็นชาวกลันตันเช่นกัน

เบอร์ยาซาแยกตัวออกจากแนวร่วมแห่งชาติเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2532 โดยร่วมมือกับแนวร่วมเอกภาพมุสลิมที่มีพรรคปาส กลุ่มซมังงัต’46 ของราซาเลกและพรรคการเมืองขนาดเล็กอีกพรรคหนึ่ง ผลการเลือกตั้งระดับรัฐใน พ.ศ. 2533 แนวร่วมเอกภาพมุสลิมประกาศชัยชนะและจัดตั้งรัฐบาลปกครองกลันตันได้ แต่ผู้สมัครจากเบอร์ยาซาไม่ได้รับเลือกตั้งเลย และเป็นเช่นนี้อีกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 ในที่สุด พรรคนี้ได้ล้มเลิกไปหลังจากที่ราซาเลกประกาศยกเลิกกลุ่มซมังงัต’46 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 และกลับเข้าร่วมกับอุมโน

อ้างอิง

[แก้]
  • ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กทม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2548.