แคลคูลัส (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แคลคูลัส (อังกฤษ: calculus) สามารถหมายถึง

  • แคลคูลัส สาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์
  • คราบหินปูน (อาจเรียกว่า tartar ก็ได้) คราบของแคลเซียมฟอสเฟตบริเวณฟัน