ข้ามไปเนื้อหา

เอ็สเซ็ท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอ็สเซ็ทในแบบอักษรต่าง ๆ

เอ็สเซ็ท (เยอรมัน: Eszett) (ตัวพิมพ์ใหญ่: , ตัวพิมพ์เล็ก: ß) หรือเรียกอีกชื่อว่า ชาร์เฟิสเอ็ส (เยอรมัน: scharfes S) เป็นอักษรละตินชนิดพยัญชนะที่ใช้ในภาษาเยอรมัน ออกเสียง [s] เหมือนด็อพเพิลเอ็ส (ss) พัฒนามาจากตัวแฝด ของ เอ็สขนาดยาวกับเซ็ท (ſz) และ เอ็สขนาดยาวกับเอ็ส (ſs) ชื่อของมันก็มาจากการออกเสียง เอ็ส-เซ็ท (s-z) นั่นเอง เอ็สเซ็ท (ß) ใช้สะกดหลังสระเสียงยาวและสระประสมสองเสียงเท่านั้น ส่วนด็อพเพิลเอ็ส (ss) ใช้สะกดหลังสระเสียงสั้น ถึงแม้ว่าเอ็สเซ็ทเคยใช้ในภาษาอื่นมาก่อนก็ตาม แต่ปัจจุบันก็มีใช้ในภาษาเยอรมันเพียงภาษาเดียว