เอ็กมาอินเตอร์เนชันแนล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เอ็กมาอินเตอร์เนชันแนล (Ecma International) เป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยองค์กรได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้ในปี พ.ศ. 2537 เมื่อสมาคมผู้ผลิตคอมพิวเตอร์แห่งยุโรป (European Computer Manufacturers Association or ECMA) ได้เปลี่ยนชื่อเพื่อให้มีชื่อที่สะท้อนถึงความเป็นสากลขององค์กร จึงทำให้ชื่อดังกล่าวไม่เป็นตัวย่อและไม่ใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมดอีกต่อไป

โดยเริ่มแรกนั้น องค์กรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 เพื่อกำหนดมาตรฐานของระบบคอมพิวเตอร์ในภาคพื้นยุโรป แต่ระบบการเป็นสมาชิกขององค์กรในปัจจุบันเปิดกว้างสำหรับการเป็นสมาชิกจากทั้งบริษัทใหญ่หรือเล็กจากทั่วโลกที่ผลิต จำหน่าย หรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และมีความสนใจหรือมีประสบการณ์ในด้านเทคนิคตามที่กำหนดโดยองค์กร

ที่ตั้งปัจจุบันขององค์กร ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์