ข้ามไปเนื้อหา

เอไดน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เอไดน์ (อังกฤษ: Edain) เป็นชื่อเรียกมนุษย์ กลุ่มหนึ่ง ในปกรณัมชุดมิดเดิลเอิร์ธ ของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน กล่าวคือ เป็นมนุษย์กลุ่มที่เดินทางเข้ามาถึงแผ่นดินเบเลริอันด์จำนวนสามตระกูลแรก นับแต่ยุคที่หนึ่งของอาร์ดา และได้เป็นสหายเอลฟ์

คำว่า 'เอไดน์' เป็นภาษาซินดาริน รูปเอกพจน์คือ อดาน (Adan) เดิมเป็นคำที่หมายถึง มนุษย์ ซึ่งเป็นบุตรแห่งอิลูวาทาร์เช่นเดียวกัน มีความหมายว่า "ทุติยชน" หรือผองชนลำดับที่สอง เนื่องจากพวกเขา "ตื่น" ขึ้นภายหลังพวกเอลฟ์ ซึ่งเป็นปฐมชน หรือผู้เกิดก่อน ในภาษาเควนยาเรียกว่า อทานิ (Atani) รูปเอกพจน์คือ อทาน (Atan)

สามตระกูลใหญ่ของเอไดน์ได้แก่

  1. ตระกูลเบออร์ เป็นชนที่มีรูปร่างล่ำสันแข็งแรง ผมสีดำ ลักษณะคล้ายชาวโนลดอร์มากที่สุด ชนกลุ่มนี้เดินทางข้ามเทือกเขาเอเร็ดลูอินมาเป็นกลุ่มแรก และฟินร็อด เฟลากุนด์ เป็นผู้แรกที่ได้มาพบ ชาวตระกูลเบออร์จึงภักดีต่อราชสกุลฟินาร์ฟิน ภายหลังได้รับมอบแว่นแคว้นศักดินา ลาดรอส เป็นของตนเอง (ลาดรอส อยู่ในเขตอาณาจักรดอร์โธนิออน)
  2. ชาวฮาลาดิน หรือ ผองชนแห่งฮาเล็ธ เป็นชนที่มีรูปร่างสันทัด ผมสีดำ คล้ายชาวเบออร์ แต่ร่างเล็กกว่า ชนกลุ่มนี้ชื่นชอบใช้ชีวิตอิสระอยู่ในป่า พวกเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ในป่าเบรธิล ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือของโดริอัธ
  3. ตระกูลมารัค แต่ภายหลังเป็นที่รู้จักในชื่อ ตระกูลฮาดอร์ ชนกลุ่มนี้มีรูปร่างสูง เรือนผมสีทอง ลักษณะคล้ายชาววันยาร์ แต่มีความกล้าหาญและชำนาญการศึก พวกนี้มีจำนวนมากที่สุด ภักดีต่อราชสกุลฟิงโกลฟิน ได้รับแว่นแคว้นศักดินา ดอร์-โลมิน อยู่ในฮิธลุม

หลังสิ้นสุดยุคที่หนึ่ง สายเลือดของชาวเอไดน์ที่สืบทอดต่อมายังชาวนูเมนอร์ คือเอลรอส ทาร์-มินยาทัวร์ ผู้เป็นบุตรของเออาเรนดิล (บุตรของทูออร์แห่งตระกูลฮาดอร์) และเอลวิง (บุตรีของดิออร์ ผู้บุตรของเบเรนแห่งตระกูลเบออร์)