สมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เอซีเอ็ม)

สมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม (อังกฤษ: Association for Computing Machinery: ACM) คือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีของบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรที่เปิดรับสมาชิกทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรูปแบบกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะด้าน (Special Interest Group - SIG) จากแต่ละชุมชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ห้องสมุดดิจิทอล[แก้]

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]