ข้ามไปเนื้อหา

สมาคมคอมพิวเตอร์ สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมาคมคอมพิวเตอร์. สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE Computer Society) เป็นสมาคมวิชาชีพของสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทฤษฎี การปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการประมวลผลข้อมูล รวมถึงให้การส่งเสริมด้านวิชาชีพให้กับสมาชิก จัดเป็นสมาคมทางเทคนิคที่ใหญ่ที่ที่สุดแห่งหนึ่งภายใต้การบริหารงานของ IEEE

สมาคมคอมพิวเตอร์นี้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงวิชาการมากมาย รวมถึงเผยแพร่บทความที่มีผู้ตรวจ ให้บริการทางด้านเทคนิค และพัฒนามาตรฐานคอมพิวเตอร์ของ IEEE มีหน่วยงานย่อยอยู่กว่า 200 แห่งทั่วโลก ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาในหลายระดับ โดยเฉพาะการจัดอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการให้ประกาศนียบัตรทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์