เหวินกุ้ยเฟย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
พระอัครมเหสีเหวิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ค.ศ. 1835
เสียชีวิต ค.ศ. 1890
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิง
ศาสนา พุทธศาสนา

พระอัครมเหสีเหวินหรือ เหวินกุ้ยเฟย (ค.ศ. 1835-ค.ศ. 1890) เป็นพระมเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิง