เส้นเมริเดียนที่ 47

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search

เส้นเมริเดียนที่ 47 อาจหมายถึง:

เส้นเมริเดียนที่ 47 องศาตะวันตก
เส้นเมริเดียนที่ 47 องศาตะวันออก