เลอนู!

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Lernu! เป็นชื่อเว็บไซต์สำหรับสอนภาษาเอสเปรันโต ข้อความในเว็บจะมีการรับรองหลายภาษา การสอนในเว็บจะแบ่งออกเป็นหลายระดับชั้นตั้งแต่ง่ายจนถึงยาก โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย คำศัพท์ ไวยากรณ์ และสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนสามารถเรียกดูคำแปลได้ทันทีภายในเว็บ เว็บไซต์เปิดใช้เมื่อ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ในเว็บ มีข้อมูลเกี่ยวกับ เพลง เกม เว็บบอร์ด ข้อมูลการสัมมนา และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาเอสเปรันโต

คำว่า lernu เป็นภาษาเอสเปรันโต มีความหมายว่า "เรียน"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]