หญิงรักร่วมเพศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เลสเบี้ยน)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

หญิงรักร่วมเพศ[1] หรือ เลสเบียน (อังกฤษ: lesbian) เป็นการอธิบายความต้องการทางเพศและความต้องการฉันคู่รัก (romantic desire) ระหว่างหญิง[2] คำว่า "เลสเบียน" อาจใช้เป็นคำนาม หมายถึง หญิงที่ระบุตนหรือถูกผู้อื่นมองว่ามีลักษณะรักเพศเดียวกัน หรือเป็นคำคุณศัพท์ ใช้อธิบายลักษณะเฉพาะของวัตถุหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนารักเพศเดียวกันของหญิง[3] หญิงรักร่วมเพศเกิดจากหลายปัจจัย เช่น หญิงอาจหลงรักความสวยมีเสน่ห์ของหญิงด้วยกัน หรือเห็นว่าสัมพันธ์ทางเพศระหว่างหญิงด้วยกันน่าหลงใหลกว่าระหว่างหญิงกับชาย บางรายอาจมีอคติหรือมีความเกลียดชังต่อเพศชายร่วมด้วย

วันเลสเบียน[แก้]

วันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น วันเฉลิมฉลองเลสเบียนโลก หรือ อินเตอร์เนชั่นแนลเลสเบียนเดย์ โดยหลักของเลสเบียนแล้ว วันที่ 8 ของทุกเดือน ถูกกำหนดให้เป็น วันของคู่เลสเบียน

ศัพท์ที่ใช้ในเลสเบี้ยน[แก้]

  • ทอม คือ ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเหมือนกับผู้ชาย ทั้งความคิด คำพูด การแสดงออก ท่าทาง ทรงผม การแต่งกาย ความชอบ รสนิยม จะให้ความสนใจในผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานดูเป็นผู้หญิงมากกว่าสนใจในเพศตรงข้าม มีลักษณะท่าทางน้ำเสียงห้าวกว่าผู้หญิงโดยทั่วไป ไม่นิยมสวมกระโปรงยกเว้นจำเป็นเลี่ยงไม่ได้จริงๆเท่านั้น ลักษณะโดยทั่วไปจะไม่ค่อยอ่อนหวานเหมือนเพศหญิง สาเหตุที่ทำให้เบี่ยงเบนมาสนใจเพศเดียวกันและเปลี่ยนบุคลิกภาพเป็นแบบชายของทอม อาจมีได้หลายปัจจัยที่มีส่วนผลักดัน เช่น อยู่ในครอบครัวที่มีเพศชายแวดล้อมมากกว่า คือ อาจมีพี่น้องเป็นผู้ชายทั้งหมด จึงซึมซับและเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากคนใกล้ชิดก็คือ คนในครอบครัวที่เป็นชาย ทำให้ไม่มีบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงให้สนิทสนมคลุกคลีด้วยนอกจากแม่ หรือบางคนอาจชื่นชอบบิดามากกว่าทำให้เกิดการเลียนแบบลักษณะพฤติกรรม ท่าทาง รสนิยม ค่านิยม การแต่งตัว บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยอื่นๆตามอย่างเพศที่ต้องการ
  • ดี้ คือ ผู้หญิงสาวที่มีพฤติกรรมรักหญิงที่มีลักษณะเหมือนชาย แต่ดี้จะไม่มีลักษณะท่าทางห้าวเหมือนทอมและมักจะชอบทอม ซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงโดยทั่วไปที่จะสนใจในเพศตรงข้ามมากกว่า แต่การเบี่ยงเบนทางเพศในลักษณะนี้อาจไม่ถาวร เนื่องจากเหตุปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศนั้นหมดไป เช่น การเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่มีแต่เพศหญิงเพียงเท่านั้น. แต่ก็มิใช่ว่าทุกคนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสตรีล้วนจะต้องมีลักษณะชอบเพศเดียวกัน หลายคนพอได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือทำงานก็สามารถกลับมาสนใจมีคู่รักเป็นเพศตรงข้ามได้เช่นกัน ดี้หลายคนเปลี่ยนมาชอบทอมเนื่องจากผิดหวังจากผู้ชายมาหลายครั้งก็มี ใช่จะเกิดจากโครโมโซมหรือปัจจัยแวดล้อมทางครอบครัวหรือสถาบันการศึกษาเสมอไป

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน สาขาแพทยศาสตร์ ให้ความหมาย lesbian ว่า หญิงรักร่วมเพศ
  2. "Lesbian", Oxford English Dictionary, Second Edition, 1989. Retrieved on January 7, 2009.
  3. Zimmerman, p. 453.

บรรณานุกรม[แก้]

  • Zimmerman, Bonnie, ed (2003). Lesbian Histories and Cultures: An Encyclopedia, Garland Publishers. ISBN 0-203-48788-5