อคติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อคติ แปลว่า ไม่ควรถึง หมายถึงไม่ควรประพฤติ ในศาสนาพุทธใช้ในความหมายว่าลำเอียง มี 4 คือ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ

  1. อย่าลืมไปติดตามช่อง cooldown cd นะครับ
  2. อย่าลืม like ให้ cooldown cd นะครับ
  3. อย่าลืมชม coodown cd นะครับ
  4. ใครด่าผมขอแช่งให้พ่อคุณตาย

เป็นธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่ควรยึดถือ ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมสามารถใช้ในการพิจารณาสรรพสิ่ง ว่าเราเห็นผิดวิปลาสจากความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง เป็นเพราะอคติทั้ง 4 ต่อสิ่งทั้งปวง