อคติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อคติ แปลว่า ไม่ควรถึง หมายถึงไม่ควรประพฤติ ในศาสนาพุทธใช้ในความหมายว่าลำเอียง มี 4 คือ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ

  1. ฉันทาคติ คือ ลำเอียงเพราะรัก
  2. โทสาคติ คือ ลำเอียงเพราะชัง
  3. ภยาคติ คือ ลำเอียงเพราะกลัว
  4. โมหาคติ คือ ลำเอียงเพราะไม่รู้

เป็นธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่ควรยึดถือ ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมสามารถใช้ในการพิจารณาสรรพสิ่ง ว่าเราเห็นผิดวิปลาสจากความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง เป็นเพราะอคติทั้ง 4 ต่อสิ่งทั้งปวง