เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด (อังกฤษ: non-Euclidean geometry) เป็นระบบเรขาคณิตที่แตกต่างไปจากแบบยุคลิด โดยปฏิเสธหรือไม่ยึดถือสัจพจน์เส้นขนานซึ่งเป็นสัจพจน์ข้อที่ 5 ของยุคลิด โดยระบบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิกดั้งเดิมมีสองระบบหลัก คือ เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา (hyperbolic geometry) และเรขาคณิตอิลลิปติก (elliptic geometry) และนอกจากนี้ก็ยังมีระบบอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก ซึ่งแม้จะแตกต่างจากเรขาคณิตแบบยุคลิดไปบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของสัจพจน์เส้นขนาน แต่ก็ยังมีส่วนที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในหลายด้าน

ดูเพิ่ม[แก้]