เรขาคณิตทรงกลม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผลรวมมุมภายในในสามเหลี่ยมในเรขาคณิตทรงกลมจะมากกว่า 180 องศา

เรขาคณิตทรงกลม เป็นเรขาคณิตสองมิติที่ศึกษาบนพื้นผิวของทรงกลม เรขาคณิตทรงกลมถือเป็นเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด จึงมีสมบัติที่แตกต่างออกไปจากเรขาคณิตบนระนาบ เช่น ผลรวมมุมภายในในสามเหลี่ยมในเรขาคณิตทรงกลมจะเท่ากับ 180 องศา