เยาวชนของประชาชน (อินโดนีเซีย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เยาวชนของประชาชน (People's Youth; ภาษาอินโดนีเซีย: Pemuda Rakyat) เป็นขบวนการเยาวชนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินโดนีเซีย เดิมใช้ชื่อเยาวชนสังคมนิยมแห่งอินโดนีเซีย (Pemuda Sosialis Indonesia หรือ Pesindo) เกิดจากความคิดริเริ่มของอามีร์ ซารีฟุดดิน ในฐานะฝ่ายเยาวชนของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย มีการจัดประชุมเมื่อ 10 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 หลังงจากนั้น สมาชิกพรรคได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรนี้เข้าร่วมในการต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อเอกราชระหว่างการปฏิวัติแห่งชาติอินโดนีเซีย และได้ร่วมต่อสู้กับอังกฤษ และเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียในการลุกฮือมาดีอุนใน พ.ศ. 2491

ใน พ.ศ. 2493 องค์กรนี้ได้ผูกพันตนเองเข้ากับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียและเปลี่ยนชื่อเป็นเยาวชนของประชาชนในการประชุมเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2493 สมาชิกขององค์กรนี้มากถึงสามล้านคนใน พ.ศ. 2508 ก่อนจะถูกกำจัดไปพร้อมกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียเมื่อ พ.ศ. 2508 - 2509