เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์
ทั่วไป
ชื่อ Benzoyl peroxide
ชื่ออื่น
IUPAC name
สูตรโมเลกุล (C6H5CO)2O2 หรือ

C14H10O4

SMILES c1ccccc1C(=O)OOC(=O)c2ccccc2
ลักษณะปรากฏ
เลขทะเบียน CAS 94-36-0
PubChem
Properties
ความหนาแน่น 1.334 g/cm3
shock sensitivity
friction sensitivity
explosive velocity m/s
RE factor ?
จุดหลอมเหลว 103–5 °C
จุดเดือด

เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ (อังกฤษ: Benzoyl peroxide) เป็นสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มเพอร์ออกไซด์ ประกอบไปด้วยเบนซิน 2 ตัวรวมด้วยเปอร์ออกไซด

ชื่อทางการค้าสำหรับเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์เช่น เบนแซค เอซี (Benzac AC) Brevoxyl และ Penoxyl