ข้ามไปเนื้อหา

เนื้อเยื่อท่อลำเลียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพตัดขวางของก้านขึ้นฉ่าย แสดงภาพมัดท่อลำเลียง รวมถึงโฟลเอ็มและไซเล็ม

เนื้อเยื่อท่อลำเลียง (อังกฤษ: vascular tissue) เป็นเนื้อเยื่อที่พบในพืชมีท่อลำเลียง ที่สำคัญได้แก่ ไซเล็มและโฟลเอ็ม ทำหน้าที่ขนส่งน้ำ สารละลายและสารอาหารภายในต้นพืช นอกจากนี้ยังมีเนื้อเยื่อเจริญสองชนิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อท่อลำเลียงได้แก่ วาสคิวลาร์แคมเบียมและคอร์กแคมเบียม