เซตจูเลีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เซตจูเลีย (อังกฤษ: Julia set) เป็นเซตในการวิเคราะห์ระบบพลวัตเชิงซ้อน เซตจูเลียของฟังก์ชันโฮโมมอร์ฟิก f เขียนแทนด้วย J(f)\, ประกอบด้วยจุดเริ่มต้นซึ่งเมื่อวนซ้ำ (iterate) ฟังก์ชัน f ไปเรื่อย ๆ แล้วจะพบว่าเมื่อจุดเริ่มต้นเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย ค่าที่ได้กลับต่างกันได้มาก เซตจูเลียมีคุณสมบัติอลวน

ส่วนเซตที่เป็นส่วนเติมเต็มของเซตจูเลีย เรียก เซตฟาตู (อังกฤษ: Fatou set) ใช้สัญลักษณ์ F(f)\,

ชื่อของเซตทั้งสองตั้งตามนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส คือ ปิแอร์ ฟาตู และ กาสตง จูเลีย

โพลิโนเมียลกำลังสอง[แก้]

ระบบพลวัติที่นิยมศึกษากันมากได้แก่ โพลิโนเมียลกำลังสอง ซึ่งเขียนได้ในรูปของ

f_c(z) = z^2 + c\,

โดยที่ c\, เป็นค่าคงที่จำนวนเชิงซ้อน

สำหรับภาพข้างล่างนี้เป็นเซตจูเลียสำหรับ f_c(z) ที่ค่า c\, ต่าง ๆ กัน

แต่ถ้าเปลี่ยนค่า c\, จากค่าคงที่มาเป็นตัวแปรที่สนใจและเขียนกราฟของ c\, เมื่อค่าเริ่มต้นของ z\, เป็นศูนย์ ผลที่ได้จะเป็นเซตมานดัลบรอแทน

ดูเพิ่ม[แก้]