เจ้าหลวงท้าวเสือขางฟ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าหลวงท้าวเสือขางฟ้า
เจ้าหลวงแห่งอาณาจักรอาหม
ครองราชย์ค.ศ. 1293-1332
พระนามเต็ม
เจ้าหลวงท้าวเสือขางฟ้า
ราชวงศ์ราชวงศ์อาหม
พระราชชนกเจ้าหลวงเสือบินฟ้า

สุขางฟ้า หรือ เจ้าหลวงท้าวเสือขางฟ้า เป็นโอรสของสุพินฟ้า และได้ครองราชย์สืบมา และสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. ๑๘๗๕ ทรงครองราชย์ได้ ๓๙ ปี

ขึ้นครองราชย์[แก้]

สงครามในลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร
ในรัชสมัยของพระองค์ บ้านเมืองอยู่ในความสงบ ชาวอาหมเพิ่มจำนวนเป็นอันมากตามธรรมชาติ จากการเข้ามาสวามิภักดิ์ของชนพื้นเมืองในท้องถิ่นต่าง ๆ และจากการที่ชาวอาหมอพยพเข้ามาอยู่ใหม่จากถิ่นฐานบ้านเดิม กำลังของอาหมจึงแข็งแกร่งทัดเทียมกับราชาแคว้นอื่น ๆ โดยรอบ ผลก็คือสงครามยืดเยื้อหลายครั้งซึ่งที่สุด ชาวอาหมก็เป็นใหญ่ทั่วลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร
สงครามอาหม-กามะตา
ชาวอาหมไม่ได้ต่อสู้กับพวกชุติยะหรือกะฉารีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิด แต่กลับปะทะกับราชาแห่งกามะตา สงครามได้ดำเนินมาหลายปี ในที่สุดฝ่ายกามะตาซึ่งอ่อนแอไปมากจากการสู้รบได้ส่งทูตขอสงบศึก และจัดทำสนธิสัญญาสงบศึก ราชาแห่งกามะตาต้องยกพระธิดาชื่อ รัชนี ให้แก่สุขางฟ้า เพื่ออุปภิเษกเป็นชายา
การติดต่อกับเมืองกัง
ตำนานบุราณชิฉบับหนึ่งระบุว่าประมุขแห่งเมืองกังส่งสาสน์ไปยังสุขางฟ้าให้ส่งเครื่องบรรณาการมาถวาย ในฐานะที่เป็นผู้สืบเชื้อสายตรงจากประมุขแห่งเมืองลุง ซึ่งสุกาฟ้าได้อพยพออกจากเมืองในรัชกาลประมุขคนนี้ แต่สุขางฟ้าไม่ยอมทำตาม และเรื่องก็เงียบหายไป

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ. งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า เจ้าหลวงท้าวเสือขางฟ้า ถัดไป
สุพินฟ้า กษัตริย์อาหม
(พ.ศ. 1836 - พ.ศ. 1875)
สุกรังฟ้า