เจ้าหน้าที่ป่าไม้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นผู้ประกอบกิจทางวนศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ ศิลป์และวิชาชีพในการจัดการป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมหลายประเภท ทั้งการทำไม้ซุง การฟื้นฟูระบบนิเวศและการจัดการพื้นที่คุ้มครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้จัดการป่าไม้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งการสกัดวัตถุดิบโดยตรง สันทนาการนอกอาคาร การอนุรักษ์ การล่าสัตว์และความงาม การจัดการป่าไม้ที่กำลังอุบัติขึ้นมีทั้งเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ การแยกคาร์บอนและคุณภาพอากาศ

แม้หลายคนสับสนบทบาทของเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับของคนตัดไม้ แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ส่วนใหญ่มิได้สนใจเฉพาะการทำไม้ซุงเท่านั้น แต่ยังสนใจการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อ "จัดหาสินค้าดีที่สุดในปริมาณมากที่สุดในระยะยาว"