เจ้าบุญส่ง ณ ลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าบุญส่ง ณ ลำปาง

เจ้าบุญส่ง ณ ลำปาง
ผู้สืบราชสกุลพระเจ้านครลำปาง
พระบิดาเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
พระมารดาหม่อมเจียกน้อย ณ ลำปาง
ประสูติพ.ศ. 2464

เจ้าบุญส่ง ณ ลำปาง ราชบุตรในเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์สุดท้าย กับหม่อมเจียกน้อย ณ ลำปาง เป็นราชบุตรที่ได้รับสืบทอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ประวัติ[แก้]

เจ้าบุญส่ง ณ ลำปาง เกิดในราวปี พ.ศ. 2464 ได้เข้าเฝ้าถวายตัวต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเลียบหัวเมืองมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ เมื่อเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 โดยเจ้าบุญสารเสวตร์ ณ ลำปาง นำกราบบังคมทูลเข้าเฝ้า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสด้วยเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ว่าขอให้ส่งเจ้าบุญส่ง เข้าไปศึกษาที่กรุงเทพฯ แต่ขณะนั้นเจ้าบุญส่งยังมิได้โกนจุก จึงให้เข้าเรียนที่โรงเรียนเยาวกุมารไปพลาง ครั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดการโกนจุกพระราชทานที่วังวรดิศแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าบุญส่ง ณ ลำปาง เข้าเรียนในวชิราวุธวิทยาลัยในฐานะนักเรียนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์[1]

เจ้าบุญส่ง ณ ลำปาง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรถม้าลำปาง ซึ่งเป็นยุคทองของรถม้าลำปาง และมีจำนวนรถม้าถึง 185 คัน[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]