เจตนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เจตนา /เจดตะนา/ หมายถึง ความตั้งใจ ความจงใจ หรือความมุ่งหมาย หรือหมายถึงกิริยาเช่นนั้นก็ได้ ในทางวิชาการมีรายละเอียดตามแต่สาขา โปรดดูตามนั้น