เคอร์เนล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เคอร์เนล (แก้ความกำกวม)
เคอร์เนลเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์

เคอร์เนล[1] (kernel อ่านว่า เคอร์เนิล เนื่องจากตัว e ไม่ออกเสียง) หมายถึง ส่วนประกอบหลักของระบบปฏิบัติการ ซึ่งคอยดูแลบริหารทรัพยากรของระบบ และติดต่อกับฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ เนื่องจากว่าเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ เคอร์เนล นั้นเป็นฐานล่างสุดในการติดต่อกับทรัพยากรต่างๆ เช่น หน่วยความจำ หน่วยประมวลผลกลาง และ อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต

ประเภทรูปแบบ เคอร์เนล[แก้]

รูปภาพแสดงหลักการทำงานของโมโนลิทิก เคอร์เนล

โมโนลิทิก เคอร์เนล (Monolithic kernel)[แก้]

โมโนลิทิก เคอร์เนลมีอยู่ใน:

 • Linux kernel
 • MS-DOS, Microsoft Windows 9x Series (Windows 95 Windows 98 เป็นต้น)
 • Agnix

ไมโครเคอร์เนล (Microkernel)[แก้]

รูปภาพแสดงหลักการทำงานของไมโครเคอร์เนล

ตัวอย่างของไมโครเคอร์เนล และ ระบบปฏิบัติการที่มีพื้นบน ไมโครเคอร์เนล:

 • AIX
 • AmigaOS
 • Amoeba
 • Android OS
 • Chorus microkernel
 • EROS
 • Haiku
 • K42
 • LSE/OS
 • KeyKOS
 • The L4 microkernel family
 • Mach, used in GNU Hurd, NEXTSTEP, OPENSTEP, and Mac OS X
 • MERT
 • Minix
 • MorphOS
 • NewOS
 • QNX
 • Phoenix-RTOS
 • RadiOS
 • Spring operating system
 • VSTa
 • Symbian OS

เคอร์เนลแบบผสม (Hybrid kernel)[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สะกด kernel ว่า เคอร์เนล ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน