เครือข่ายอัจฉริยะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


STP (Signaling Transfer Point)
ทำหน้าเป็นจุดเชื่อมต่อสัญญาณ INAP (Intelligent Network Application Protocol) จากทุกๆ SSP เข้าด้วยกัน เพื่อลดความซับซ้อนของการเชื่อมต่อโดยต่อจากทุกๆ SSP เข้ากับ STP
SCP (Service Control Point)
ทำหน้าที่เก็บ Service Lhg

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

N


N ogic Program (SLP) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะควบคุมลำดับการทำงานของบริการ (Call Flow) ซึ่งจะการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง INAP หรือ TCP/IP เพื่อใช้พิจารณาเงื่อนไขในการทำงานและควบคุมอุปกรณ์ส่วนอื่นๆ ในระบบ

SMP (Service Management Point)
ทำหน้าเก็บข้อมูลจากการทำงานของ SCP เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้ CDR (Call Detail Record)
IP (Intelligent Peripheral)
เป็นอุปกรณ์เสริมการทำงานของ IN เช่น การเล่นเสียงพูดประกอบการทำงานของบริการเพื่อโต้ตอบกับการใช้งานหรืออธิบายการทำงาน, ตรวจจับสัญญาณ DTMF หรือ การจำแนกเสียงพูด (Voice Recognition) เป็นต้น โดยมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับปุ่มที่ผู้ใช้กดหรือเสียงที่พูดเพื่อไปใช้ในการทำงานของบริการ โดยการควบคุมของ SCP
SCE (Service Creation Environment)
เป็นเครื่องที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนา, ทดสอบและแก้ไขบริการ (SLP) ก่อนที่จะนำไปติดตั้งใช้งานจริงที่ SLP ซึ่งโดยปกติเครื่องมือที่ใช้สร้าง SLP มักจะเป็นโปรแกรมเฉพาะกิจที่ผู้ผลิต IN เป็นผู้สร้างขึ้น โดยมักอยู่ในรูปแบบ GUI ที่ใช้สร้าง Block Diagram ของบริการ แล้วจึงแปลงให้เป็นสคริปเพื่อนำไปคอมไพล์ให้เป็น SLP ที่จะใช้งานต่อไป