เครือข่ายจิตอาสา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครือข่ายจิตอาสา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานภาคสังคมที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัคร และต้องการสืบสานกระแสพลังน้ำใจที่มีอาสาสมัครจำนวนมาก เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในช่วงต้นปี 2548 เครือข่ายมุ่งประสานความร่วมมือ และเสริมพลังการทำงานขององค์กรที่ทำงานด้านอาสาสมัคร และการให้ เกี่ยวกับจิตอาสา

ที่มา[แก้]

เนื่องจากเหตุการณ์ประสบภัยคลื่นสึนามิที่ได้ก่อให้เกิดการร่วมมือ กันระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งทำได้ เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการเป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน และเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อผู้กระทำ และผู้อื่นโดยเน้นที่คุณค่า ของ ความสามัคคีการมีส่วนร่วม และการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสังคม ทาง องค์กรต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านงานอาสาสมัคร และมีความ เห็นร่วมกันที่จะมีการจัดการอาสาสมัครให้มีระบบที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อรอง รับกับรูปแบบงานอาสาที่หลากหลายนับตั้งแต่แบบพึ่งพาตนเองในชุมชน จนไปถึงการช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอทั่วโลก จึงได้มีการร่วมมือกันเป็น เครือข่ายจิตอาสาเพื่อให้กระแสอาสาสมัครในสังคมไทยนั้น เป็นไปอย่าง มั่นคงและยั่งยืน

กลุ่มสมาชิกในเครือข่าย[แก้]

กลุ่มสมาชิกในเครือข่ายมี ดังนี้

 1. ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
 2. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
 3. มูลนิธิกระจกเงา
 4. กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why)
 5. Budpage.com
 6. กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย)
 7. มูลนิธิสุขภาพไทย
 8. องค์การแอคชั่นเอด
 9. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
 10. United Nations Volunteers (UNV)
 11. มูลนิธิกองทุนไทย (โครงการส่งเสริมการให้เพื่อสังคม และโครงการเยาวชนอาสา)
 12. บางกอกฟอรั่ม
 13. องค์กรอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม
 14. เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (เครือข่ายพุทธิกา)
 15. สถาบันรามจิตติ
 16. มูลนิธิกลุ่มมะขามป้อม
 17. มูลนิธิบูรณะพัฒนาชนบทแห่งประเทศไทย
 18. กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมไทย
 19. โครงการมูลนิธิชุมชนกรุงเทพ
 20. เครือข่ายอาสารักษ์ธรรมชาติ (V4N Network)
 21. แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)
 22. สำนักงานอาสากาชาด
 23. เครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์
 24. ชมรมหัวใจสาธารณะ (C4pC)
 25. พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง โครงการฟื้นฟูประเทศไทย
 26. OFC Club โครงการทำดีถวายพ่อหลวง
 27. ธนาคารจิตอาสา
 28. มูลนิธิจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเพื่อสังคม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย http://thaircy.redcross.or.th/ เก็บถาวร 2013-01-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน