เขาโดด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภูเขาซูการ์โลฟ บราซิล เป็นลักษณะเขาโดด

เขาโดด (Monadnock หรือ Inselberg) เป็นเขาโดดที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนพื้นที่ราบ เป็นผลมาจากการที่แผ่นดินถูกกัดกร่อนเป็นเวลานาน การกัดกร่อนผุพัง หรือการยกตัวของธรณีแปรสัณฐานจนทำให้เห็นเป็นลักษณะเขาโดด คำว่า "เขาโดด" (Monadnock) เป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา หมายถึงเขาโดดที่เกิดขึ้นบนพื้นที่กว้าง เป็นผลมาจากการกัดกร่อน ส่วนคำว่า "Inselberg" เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศ

การเกิดเขาโดด[แก้]

  • เกิดจากแผ่นดินถูกกัดกร่อนเป็นเวลานาน เขาโดดประเภทนี้เป็นผลจากการที่แผ่นดินถูกกร่อนเป็นเวลานาน จนเหลือเป็นเขาโดดให้เห็นในปัจจุบัน
  • เกิดจากยกตัวของธรณีแปรสัณฐาน เขาโดดประเภทนี้เป็นผลจากการที่รอยเลื่อนเกิดแรงดึงออกจากกันทำให้เกิดลักษณะของรอยต่อร่วมเกิดขึ้น ซึ่งรอยต่อร่วมเหล่านี้ทำให้

เกิดลักษณะการยกตัวเกิดขึ้น เกิดเป็นลักษณะเขาโดดเช่น เขาหน่อ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น

อ้างอิง[แก้]

  • พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2544