ข้ามไปเนื้อหา

เขตแดน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เขตแดน หรือ ชายแดน คือ พื้นที่ที่กำหนดขอบเขตอำนาจทางการเมืองหรือทางภูมิศาสตร์ เช่นเส้นที่แบ่งขอบเขตอำนาจของศาล เส้นแบ่งเขตหน่วยการปกครองย่อย รัฐเอกราชหรือประเทศ ปกติแล้วการกำหนดเขตแดนจะเกิดจากการที่รัฐบาลทั้งสองประเทศทำการปักปันเขตแดนร่วมกันเพื่อให้เป็นที่แน่นอนและยอมรับกันทั้งสองฝ่าย ส่วนการแบ่งเขตแดนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระดับประเทศจะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลพื้นที่นั้น ๆ

เขตแดนระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะมีการควบคุมและป้องกัน การจะข้ามเขตแดนระหว่างประเทศนั้นจึงจำเป็นต้องเดินทางผ่านจุดผ่านแดนหรือด่านพรมแดน ส่วนเขตของหน่อยการปกครองย่อยภายในประเทศกับเขตแดนของประเทศที่อยู่ในพื้นที่เชงเกนส่วนใหญ่มักไม่มีการป้องกันหรือการควบคุม

บางเขตแดนจะมีการกำหนดเขตกันชนหรือเขตปลอดทหารขึ้นเนื่องจากมีสถานการณ์พิเศษระหว่างรัฐทั้งสอง

อ้างอิง

[แก้]