เกมสี่สี่ตัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เกม สี่สี่ตัว เป็นเกมคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่ง ผู้เล่นจะต้องนำเลขสี่จำนวนสี่ตัว มาดำเนินการใดๆทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดเป็นจำนวนเต็มบวกต่างๆ

ตัวอย่างวิธีการสร้างตั้งแต่ 0 ถึง 32[แก้]

 0 = 4 ÷ 4 × 4 − 4 =  44 − 44
 1 = 4 ÷ 4 + 4 − 4 =  44 ÷ 44
 2 = 4 −(4 + 4)÷ 4 = (44 + 4) ÷ 4!
 3 = (4 × 4 − 4)÷ 4 = (4 + 4 + 4) ÷ 4
 4 = 4 + 4 ×(4 − 4) = −44 + 4! + 4!
 5 = (4 × 4 + 4)÷ 4 = (44 − 4!) ÷ 4
 6 = (4 + 4)÷ 4 + 4 =  4.4 + 4 ×.4
 7 = 4 + 4 − 4 ÷ 4 =  44 ÷ 4 − 4
 8 = 4 ÷ 4 × 4 + 4 =  4.4 − .4 + 4
 9 = 4 ÷ 4 + 4 + 4 =  44 ÷ 4 − √4
10 = 4 ÷√4 + 4 ×√4 = (44 − 4) ÷ 4
11 = (4!×√4 − 4)÷ 4 = √4 × (4! − √4) ÷ 4
12 = 4 ×(4 − 4 ÷ 4) = (44 + 4) ÷ 4
13 = (4!×√4 + 4)÷ 4 = (4 − .4) ÷ .4 + 4
14 = 4 × 4 − 4 ÷√4 =  4 × (√4 + √4) − √4
15 = 4 × 4 − 4 ÷ 4 =  44 ÷ 4 + 4
16 = 4 × 4 + 4 − 4 = (44 − 4) ×.4
17 = 4 × 4 + 4 ÷ 4 = (44 + 4!)÷ 4
18 = 4 × 4 + 4 −√4 = (44 ÷ √4) − 4
19 = 4!−(4 + 4 ÷ 4) = (4 + 4 − .4) ÷ .4 
20 = 4 ×(4 ÷ 4 + 4) = (44 − 4) ÷ √4
21 = 4!− 4 + 4 ÷ 4 = (44 − √4) ÷ √4
22 = 4!÷ 4 + 4 × 4 =  44 ÷ (4 − √4)
23 = 4!+ 4 ÷ 4 −√4 = (44 + √4) ÷ √4
24 = 4 × 4 + 4 + 4 = (44 + 4) ÷ √4
25 = 4!− 4 ÷ 4 +√4 = (4 + 4 + √4) ÷ .4
26 = 4!+ √4 + 4 - 4
27 = 4!+ √4 + (4 ÷ 4)
28 = (4 + 4)×4 − 4 = 4!+ 4 + 4 - 4
29 = 4!+ 4 + (4 ÷ 4)
30 = 4!+ 4 + 4 - √4
31 = 4!+ (4!+4)÷4.
32 = 4 x 4 + 4 x 4