ฮอมุงกุลุส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฮอมุงกุลุส (ละติน: Homunculus) มีความหมายตรงตัวว่า "มนุษย์น้อย" (little human) คำนี้ปรกติใช้เรียกสิ่งแทนมนุษย์ไม่ว่าสิ่งนั้นอยู่ในรูปแบบใด แต่ในทางประวัติศาสตร์ ใช้เรียกสิ่งจำลองกายามนุษย์ซึ่งทำขึ้นในขนาดจิ๋ว เช่น รูปจำลองมนุษย์ที่ใช้ในโลเกีย (alchemy) ส่วนในทางวิทยาศาสตร์ คำนี้ใช้เรียกรูปจำลองร่างกายมนุษย์เพื่อแสดงลักษณะทางจิตวิทยาของมนุษย์ หรือแสดงการทำงานทางระบบร่างกายอื่น ๆ ของมนุษย์ เช่นการทำคุณไสยเป็นต้น

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่[แก้]

ฮามังคิวลัสของเปลือกสมองรับความรู้สึก มีส่วนมือ ปาก ใบหน้า ขนาดใหญ่

ในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะจิตวิทยาและประสาทวิทยา มีการใช้คำว่าฮอมุงกุลุสเป็นเครื่องมือในการอธิบายแบบจำลองของรูปร่างมนุษย์ที่ใช้บรรยายว่าเปลือกสมองส่วนใหญ่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอวัยวะใดของร่างกาย โดยแบ่งออกเป็นฮามังคิวลัสรับความรู้สึก แสดงถึงการทำหน้าที่ของเปลือกสมองโซมาโตเซนซอรี (somatosensory cortex) และฮามังคิวลัสสั่งการ ของเปลือกสมองสั่งการ (motor cortex)