อีทิสังฉันท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อีทิสังฉันท์ 20 เป็นฉันท์ที่ใช้เมื่อแสดงความรู้สึกโกรธ กระฉับกระเฉง ดุดัน เป็นต้น


โดยมีฉันทลักษณ์คือ


     + - + - + - + - +  - + - + - + - +   - + +
 (+ คือ ครุ   - คือ ลหุ)