ข้ามไปเนื้อหา

เคาน์ตีฮอลแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์

Graafschap Holland
คริสต์ศตวรรษที่ 11ค.ศ. 1795
ของอาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์
ตราแผ่นดิน
อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์ค.ศ. 1350
อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์ค.ศ. 1350
สถานะรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงเฮก
ภาษาทั่วไปภาษาดัตช์เก่า, ภาษาฟรีเชียนเก่า, Diets, ดัตช์
ศาสนา
โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนท์
การปกครองอาณาจักรเคานท์
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
• ก่อตั้ง
คริสต์ศตวรรษที่ 11
ค.ศ. 1579
• ฟิลิปที่ 2ถูกขับจากการเป็นประมุข
ค.ศ. 1581
• สิ้นสุด
ค.ศ. 1795
ถัดไป
สาธารณรัฐปัตตาเวีย

อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์ (เยอรมัน: Graafschap Holland, อังกฤษ: County of Holland) เป็นอ[1]ที่ปกครองโดยเคานท์แห่งฮอลแลนด์ อาณาจักรเคานท์แห่งฮอลแลนด์ก่อตั้งขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 และมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1795 ที่ตั้งของอาณาจักรใกล้เคียงกับบริเวณจังหวัดฮอลแลนด์เหนือและฮอลแลนด์ใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ปัจจุบัน และรวมทั้งเกาะ Terschelling, Vlieland, Urk และ Schokland แต่ไม่รวมเกาะต่างๆ ของฮอลแลนด์ใต้ เมืองหลวงของอาณาจักรอยู่ที่เฮก

อ้างอิง[แก้]

  1. Holy Roman Empire[1]
  • Block, Dick (1977–1983). Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Haarlam: Fibula-Van Dishoeck. ISBN 9022838005.
  • Lamberts, J.C.H. (2006). Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn: HBuitgevers. ISBN 90-5574-474-3.
  • Graaf, A.C.F. (1970). Oorlog om Holland 1000-1375. Hilversum. ISBN 9065508074.
  • Koch, A.C.F. (1970). Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, Deel I - einde 7e eeuw tot 1222. Den Haag: Nijhoff. ISBN 9024704030.
  • Beukers, T. de (2002). Geschiedenis van Holland tot 1572. Hilversum. ISBN 9065506829.

ดูเพิ่ม[แก้]