อาการกลัวคนแปลกหน้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อาการกลัวคนแปลกหน้า[1] (อังกฤษ: Xenophobia) คือภาวะความชังและ/หรือความกลัวของผู้ที่มีชาติพันธุ์ที่ไม่รู้จักหรือแตกต่างจากตนเอง “Xenophobia” มาจากภาษากรีก “ξένος” (xenos) ที่แปลว่า “คนแปลกหน้า” หรือ “ชาวต่างประเทศ” และ “φόβος” (phobos) ที่แปลว่า “กลัว” คำนี้มักจะใช้ในการบรรยายความกลัวหรือความชังชาวต่างชาติหรือผู้แตกต่างจากตนเองอย่างเห็นได้ชัด ที่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในบริบทของชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยที่มีความแตกต่างที่เห็นได้ด้วยตา[ต้องการอ้างอิง]

ความหมายทั่วไป[แก้]

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ดให้ความหมายของคำว่า “Xenophobia” ว่าเป็นคำสมาสระหว่างคำว่า “Xeno” (“แขก, คนแปลกหน้า, ผู้ที่ดูแตกต่าง, ชาวต่างประเทศ”) และคำว่า “phobia” (“ความกลัว, ความสยองหรือความเกลียดชังโดยเฉพาะในทางร้าย”)[2]

แต่ใน “พจนานุกรมจิตวิทยา” ให้ความหมายไว้อย่างกว้างๆ ว่าคือ “ความกลัวคนแปลกหน้า”[3] ตามความหมายของพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ดหมายความได้ทั้งความกลัวหรือความชังที่มิใช่ที่มีต่อบุคคลจากอีกประเทศหนึ่ง และรวมทั้งบุคคลจากวัฒนธรรมอื่น, จากวัฒนธรรมรอง (subculture) หรือจจากผู้ที่มีความเชื่อที่แตกต่างออกไป หรือพูดสั้นๆ ได้ว่าต่อผู้ใดก็ได้ที่มีลักษณะที่แตกต่างจากตนเองทางด้านที่มา, ศาสนา, ความเชื่อ, อุปนิสัย, ภาษา หรือปัจจัยอื่นๆ ขณะที่อาจจะกล่าวได้ว่า กลุ่มที่ถูกชังเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับโดยสังคมแต่ตามความเป็นจริงแล้วผู้ที่มีความชังชาวต่างชาติเท่านั้นที่เป็นผู้มีความเชื่อว่ากลุ่มบุคคลที่ตนชังไม่ควรที่จะเป็นที่ยอมรับโดยสังคม ขณะที่ผู้ที่มีความชังทราบว่าตนเองเต็มไปด้วยความชังต่อชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ แต่อาจจะไม่ยอมรับว่าความคิดดังว่าเป็นความกลัว

อ้างอิง[แก้]

  1. ศัพท์บัญญัติ รถ.
  2. Oxford English Dictionary' (OED). Oxford Press, 1971, eighteenth printing 1979.
  3. Dictionary of Psychology, Chapman, Dell Publishing, 1975 fifth printing 1979.

ดูเพิ่ม[แก้]